EEN NIEUWE GEMEENTE, EEN NIEUW PLAN

Met een nieuwe woonvisie wil de nieuwe gemeente Midden-Groningen een duidelijke visie vastleggen op de toekomst van het stedelijk gebied en de dorpen. Uit de woonvisie kwamen drie pijlers, waaronder 'Werk aan dorpen door ze als netwerken te zien'. 

Nieuwe gemeente: Midden-Groningen

In 2018 gingen de gemeenten Slochteren, Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde samen verder als de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Samen zijn zij in één klap een van de grootste gemeenten van Groningen. Daarbinnen zijn er veel verschillende soorten woongebieden, zoals het stedelijke Hoogezand-Sappemeer, een aantal grotere voorzieningendorpen en een hele reeks kleine dorpen, met elk een eigen karakter en eigen woningmarktsituatie. Met een nieuwe woonvisie wil de gemeente een duidelijke visie vastleggen op de toekomst van het stedelijk gebied en de dorpen, en vanuit die visie keuzes maken en nieuwe projecten stimuleren voor de komende jaren.

Vervolg van woningmarktonderzoek uit 2018

Het woningmarktonderzoek voor Noord-Groningen dat we in 2018 uitvoerden liet zien dat in veel wijken en dorpen vernieuwing nodig is. Groei, krimp, met of zonder aardbevingen. Ook werd duidelijk dat het westelijke deel van de gemeente kansen heeft om overdruk vanuit de stad Groningen op zich te nemen, terwijl in het oostelijke deel de vernieuwing van dorpen samenvalt met beperkte groei en op termijn op steeds meer plekken krimp. In Hoogezand-Sappemeer gaat het specifiek om ingrijpende vernieuwing van vroeg-naoorlogse wijken.

Midden-Groningen heeft unieke, verborgen elementen.

Emiel Heuff

Adviseur | Onderzoeker

Een ambitieuze visie met draagvlak

Een woonvisie wordt alleen een succes als betrokken partijen meedenken en invloed hebben op de keuzes en ambities. Aan de woonvisie werkten de corporaties en huurdersorganisaties intensief mee. Tijdens drie avonden kregen bewoners de ruimte om aan te geven wat er volgens hen in de woonvisie hoort te staan. Met een webtool konden inwoners ook vanuit huis een bijdrage leveren. Met al deze inbreng kan de gemeente plannen in beweging zetten die op draagvlak kunnen rekenen van betrokken partijen en bewoners. Ook kan de gemeente bij nieuwe initiatieven van anderen beoordelen of ze passen binnen de ambities.

Veel te bieden

De gemeente heeft zichzelf leren kennen bij het maken van deze visie. Het startpunt was de wens om de eigen inwoners een goede woonsituatie te bieden. Gaandeweg werd duidelijk dat Midden-Groningen nog méér te bieden heeft. Door trots te zijn op de prachtige dorpen en linten, de goede bereikbaarheid en voorzieningen, en door gebruik te maken van de gunstige ligging bij de stad Groningen.

Drie pijlers om op te focussen

Tijdens het proces ontdekten we drie ‘pijlers’ voor de woonvisie. Het ontwikkelen van nieuwe woonmilieus, het fors investeren in de bestaande stad en het werken aan dorpen door ze als netwerken te zien:

  • Aan de westkant van de gemeente liggen unieke kansen voor woonmilieus die de vraag van Groningse stadsregio kunnen opvangen. Dit vult de gemeente aan met unieke, zeer kleinschalige ontwikkelingen met een vrijheid die nergens te vinden is. Architectenbureau MVRDV zorgde voor inspiratie bij dit voornemen.
  • In Hoogezand-Sappemeer zijn de grote wijken Gorecht en Noorderpark-Margrietpark urgent aan een stevige vernieuwing toe, zowel de voorraad als de omgeving, zowel bij huurders als huiseigenaren, met speciale aandacht voor ‘energie-armoede’. De gemeente smeedt coalities met de corporaties om tot stevige plannen te komen. Hier ligt ook een kans om ook de entrees van Hoogezand te verbeteren: dit straalt positief uit op de hele gemeente.

Een centrum en entrees zijn beeldbepalende plekken voor een dorp.

Daniël Depenbrock

Teamleider | Partner | Adviseur

  • Voor het werken aan leefbare dorpen denken we in netwerken van kleine en grote dorpen. Samen sta je sterk, en samen kunnen dorpen vrijwel alles bieden. Cruciaal is een sterke onderlinge verbinding (letterlijk door OV en internet, maar ook figuurlijk). De gemeente nodigt dorpen uit om vanuit die gedachte samen met plannen te komen en de gemeente helpt waar mogelijk. Het is ook een uitnodiging om – ondanks de aardbevingen in sommige dorpen – vooruit te blijven kijken, door te zetten en de aardbevingen niet de agenda te laten bepalen.

Midden-Groningen heeft zichzelf leren kennen en toont lef. Met de woonvisie durft de gemeente keuzes te maken die zullen leiden tot trotse goede dorpen en wijken, tot het binden én vinden van nieuwe inwoners.

Wil je dit alles nog eens in een overzichtelijke storymap zien?  

Deel project

Woonvisie Midden-Groningen

Dienst Woonvisie
Programma Woonvisie voor de gemeente Midden-Groningen
Jaar van oplevering 2019
Projectteam Daniël Depenbrock Emiel Heuff Karlijn Keppel