WOONVISIE VERBETERT WONINGVOORRAAD

Terschelling vroeg een woonvisie om goede prestatieafspraken te kunnen maken met de huurdersvereniging en woningcorporatie De Veste. Met die woonvisie en een concreet uitvoeringsprogramma wil de gemeente sturing geven aan de woningbouwprogrammering.

Woonvisie met draagvlak

Met een eerder woonplan lukte het Terschelling niet de woningvoorraad op het eiland echt te verbeteren. De neuzen stonden niet altijd in dezelfde richting. Daarom was draagvlak creëren het belangrijkste speerpunt voor het opstellen van deze woonvisie. KAW had in 2016 een Woningmarktanalyse voor de Friese Waddeneilanden gemaakt en daarmee een basis gelegd in het vertrouwen van de bestuurders, ondernemers en de bewoners.

"Gemeente Terschelling maakt eindelijk de juiste keuzes en pakt de regierol!"

Jeroen Drewes

Adviseur | Dataspecialist

Jongeren op Terschelling kampen met woningmarktprobleem

Want starters en lage middeninkomens komen op Terschelling niet aan bod en voor werknemers van buitenaf is geen woonruimte. Voor sociale huur gelden lange wachttijden en koopwoningen onder €300.000,- zijn al jaren nauwelijks beschikbaar. Jongeren belanden daardoor in slechte, soms illegale woonruimtes, zoals in een caravan of in een schuurtje op het erf van hun ouders.

KAW biedt instrumenten voor verandering

Om dit nijpende woningmarktprobleem op te lossen adviseren we een concreet woningbouwprogramma dat focust op nieuwbouw van goedkope sociale huur, goedkope koop en tijdelijke huisvesting. Maar dit bereiken is een tweede. Daarom hebben we instrumenten aangereikt waarmee de gemeente de woningmarkt kan reguleren zoals de gemeentelijke huisvestingsverordening aanscherpen en een kettingbeding bij doorverkoop introduceren. Ook onderzoekt Terschelling of ze met erfpacht excessieve prijsstijgingen van woningen kunnen voorkomen die juist bedoeld zijn voor de lagere inkomens.

Terschelling

Resultaat: eindelijk bouwen!

Voor de Terschellingers betekent dit dat er eindelijk goedkope woningen gebouwd gaan worden. Dat deel van het huisvestingsvraagstuk is daarmee over 5 tot 8 jaar opgelost. Door de leegstaande Campus MIWB-Maritiem Instituut Willem Barentsz te transformeren tot tijdelijke huisvesting kan dat tekort ook snel aangepakt worden.

Deel project

Woonvisie en uitvoeringsprogramma Terschelling

Opdrachtgever Gemeente Terschelling
Locatie Terschelling
Dienst Woonvisie
Programma Opstellen woonvisie
Projectteam Jeroen Drewes Karlijn Keppel Wout Smits Aitze van den Bos