VOORTBOUWEN EN VERANDEREN

In de Bossche wijk de Kruiskamp wordt al enige tijd gewerkt aan een behoudende aanpassing van binnenuit. De wijk bestaat voor grote delen uit buurten met laagbouw. Er is behoefte aan betaalbare woonruimte, onder andere voor mensen die ouder worden en met zorg thuis willen wonen.

Chirurgische stedenbouw

KAW heeft corporatie Zayaz erbij begeleid, om voor het bezit in de Zeeheldenbuurt een strategische afweging te kunnen maken. Uiteindelijk is hieruit in samenspraak met de buurt een substantiële herstructurering ontwikkeld, die gebaseerd is op chirurgische principes. Uitgangspunt is het behoudende voortbouwen op bestaande kwaliteiten.

De Kruiskamp bestaat uit een reeks buurten die aan elkaar hangen met een ruime groenstructuur. Deze is bij de opzet in concept ook doorgetrokken tot in de buurten en vertaald in kleine plantsoenen. De buurten zijn met systeemwoningen bebouwd, die in woonkwaliteit en uitstraling niet meer bij deze tijd passen. Veel situaties met blinde kopgevels, die de kwaliteit van de openbare ruimte aantasten. In de Zeeheldenbuurt is een complex met meer dan 100 woningen gesloopt. Hiervoor heeft KAW een vervangingsconcept ontwikkeld, dat gebaseerd is op voortbouwen en transformeren.

In praktisch dezelfde hoeveelheid ruimte meer woningen realiseren. Goed geïsoleerd en energiezuinig.

John van Schagen

BNR Nieuwsradio

Wonen en zorg

In het midden van de buurt is een aaneengesloten kavel aangewezen voor vervangende nieuwbouw met het appartementencomplex ‘De Compagnie”. Hiermee speelt Zayaz in op de groeiende vraag naar zelfstandig wonen voor ouderen. De 89 sociale huurappartementen voor 55-plussers zijn afgestemd op wonen in vrijheid: zelfstandig kunnen wonen zo lang als het kan, en in het eigen huis voor zorg en ondersteuning kiezen als het moet. Zorgaanbieder Het Andere Wonen, die zelf 18 appartementen afneemt voor hun zorgconcept ‘Het Andere Wonen De Compagnie’ biedt alle bewoners in het complex die dit wensen zorg op maat aan.

Nieuwe Bossche School

De Compagnie is ontworpen met veel zorg voor hoogwaardige woningen en buitenruimtes. In maat, schaal, detail en materiaal geïnspireerd door architectuur van de Bossche School. Met de aangrenzende bouwkavels zijn de ‘rafelranden’ van de buurt ontworpen met nieuwe eengezinswoningen. Deze zijn terughoudend vorm gegeven, met kleine verwijzingen naar de bestaande woningen. In maat en profiel sluiten ze er naadloos bij aan. In de gemetselde schoorsteenkappen zijn alle dakdoorvoeren opgenomen. In kleur en materiaal verwijzen de roodbruine eengezinswoningen naar de bestaande types in hetzelfde soort baksteen en de lichte steen van de appartementen naar de types in hetzelfde soort steen. Binnen in het appartement is het idee van de galerij als veranda nieuw leven in geblazen, met een colonnade rond het binnenterrein.

Voortbouwen en veranderen

De Zeeheldenbuurt is een interessante casus geworden voor de vraag, of wij naoorlogse wijken rigoureus moeten afbreken, of ook kunnen veranderen door voort te bouwen op de goede elementen die we er wel degelijk aantreffen. De aanpak biedt een toekomstperspectief voor een aanpak, die betaalbaar wonen in gegroeide buurten mogelijk maakt. De volgende historische laag is toegevoegd, die in zo veel moderne wijken nog ontbreekt.

Deel project

Zeeheldenbuurt Den Bosch

Opdrachtgever Zayaz
Duurzaamheid EPC van de appartementen is 0,54, zonnecellen voor de alg. verlichting
Programma 72 appartementen sociale huur

1 ontmoetingsruimte

16 appartementen zorg

1 huiskamer

1 appartement zorgverlener

58 eengezinswoningen

Sloop 102 eengezinswoningen
Jaar van oplevering 2014/2016
Publicaties 2016 | AD
Projectteam Mathieu Kastelijn Reimar von Meding Joost van 't Klooster
Sylke Gloystein
Anke Ciszkowski
Richard Lelieveld