VOORTBOUWEN EN VERANDEREN

De Bossche wijk de Kruiskamp heeft een behoudende aanpassing van binnenuit gehad. In deze buurt ,met veelal laagbouw, hebben we meer betaalbare woonruimte gerealiseerd. Onder andere voor mensen die ouder worden en met zorg thuis willen wonen.

Chirurgische stedenbouw

We hebben corporatie Zayaz begeleid om voor het bezit in de Zeeheldenbuurt een strategische afweging te kunnen maken. Uiteindelijk is hieruit in samenspraak met de buurt een substantiële herstructurering ontwikkeld, die gebaseerd is op chirurgische principes. Met als uitgangspunt om de bestaande kwaliteiten te behouden.

De Kruiskamp bestaat uit een reeks buurten die aan elkaar hangen met een ruime groenstructuur. Deze is bij de opzet in concept ook doorgetrokken tot in de buurten en vertaald in kleine plantsoenen. De buurten zijn met systeemwoningen bebouwd, die in woonkwaliteit en uitstraling niet meer bij deze tijd passen. Een typische naoorlogse wijk. Met bijvoorbeeld blinde kopgevels, die de kwaliteit van de openbare ruimte aantasten. Een complex met meer dan 100 woningen is al gesloopt. Wij hebben hier een vervangingsconcept voor ontwikkeld, dat gebaseerd is op voortbouwen en transformeren. Waar er eerst veel anonieme blinde hoeken verharding was, is er nu meer zicht op straat en functionerend groen. 

Dit is dus wat bedoeld wordt met verdichting: in praktisch dezelfde hoeveelheid ruimte van meer woningen. Goed geïsoleerd en energiezuinig.

John van Schagen

BNR Nieuwsradio

Wonen net zorg

In het midden van de buurt is een aaneengesloten kavel aangewezen voor vervangende nieuwbouw met het appartementencomplex ‘De Compagnie”. Hiermee speelt Zayaz in op de groeiende vraag naar zelfstandig wonen voor ouderen. De 89 sociale huurappartementen voor 55-plussers zijn afgestemd op wonen in vrijheid: zelfstandig kunnen wonen zo lang als het kan, en in het eigen huis voor zorg en ondersteuning kiezen als het moet. Zorgaanbieder Het Andere Wonen, die zelf 18 appartementen afneemt voor hun zorgconcept ‘Het Andere Wonen De Compagnie’ biedt zorg op maat aan.

Nieuwe Bossche School

De Compagnie is ontworpen met veel zorg voor hoogwaardige woningen en buitenruimtes. Geïnspireerd door architectuur van de Bossche School. Dit zie je terug in de maat, schaal, detail en materiaal . Met de aangrenzende bouwkavels zijn de ‘rafelranden’ van de buurt ontworpen met nieuwe eengezinswoningen. Deze zijn terughoudend vorm gegeven, met kleine verwijzingen naar de bestaande woningen waar ze in maat en profiel naadloos bij aansluiten. In de gemetselde schoorsteenkappen zijn alle dakdoorvoeren opgenomen. De roodbruine eengezinswoningen verwijzen naar de bestaande types in hetzelfde soort baksteen en de lichte steen van de appartementen naar de types in hetzelfde soort steen. Binnen in het appartement is het idee van de galerij als veranda nieuw leven in geblazen, met een colonnade rond het binnenterrein.

Voortbouwen en veranderen

De Zeeheldenbuurt is een interessante casus geworden voor de vraag, of wij naoorlogse wijken rigoureus moeten afbreken, of ook kunnen veranderen door voort te bouwen op de goede elementen die we er wel degelijk aantreffen. De aanpak biedt een toekomstperspectief voor een aanpak, die betaalbaar wonen in gegroeide buurten mogelijk maakt. De volgende historische laag is toegevoegd, die in zo veel moderne wijken nog ontbreekt.

Deel project

Zeeheldenbuurt Den Bosch

Opdrachtgever Zayaz
Duurzaamheid EPC van de appartementen is 0,54, zonnecellen voor de alg. verlichting
Programma 72 appartementen sociale huur

1 ontmoetingsruimte

16 appartementen zorg

1 huiskamer

1 appartement zorgverlener

58 eengezinswoningen

Sloop 102 eengezinswoningen
Jaar van oplevering 2014/2016
Publicaties 2016 | AD
Projectteam Mathieu Kastelijn Reimar von Meding Joost van 't Klooster
Sylke Gloystein
Anke Ciszkowski
Richard Lelieveld