Woningmarktonderzoek

Glasheldere informatie voor de beste strategie

KAW maakt marktonderzoek op maat. Als basis voor woonbeleid voor een gemeente, strategisch voorraadbeleid voor corporaties, ontwikkeling van een locatie voor ontwikkelaars. Want of de woningmarkt nu dynamisch is of stagneert, de vraag welke marktkansen er zijn is altijd actueel.

Wat levert woningmarktonderzoek op?

Een marktonderzoek van KAW is altijd op maat, van quickscan tot diepgravend onderzoek. Het onderzoek staat geheel in het teken van de vragen die u heeft. Het kan dienen als:

  • gedegen basis voor een strategie of beleidsstuk voor het lokale woonbeleid
  • hulp bij het nemen van besluiten over concrete projecten, waardoor u beter kunt beoordelen wat de potentie van een plan is, en voor welke doelgroepen
KAW krimp onderzoek GIS kaart noordoost friesland

Voor noordoost Fryslân brengen we krimp en haar effecten in beeld. Deze kaarten tonen 3 / 8 criteria om krimp te meten.

We combineren cijfers en ervaringen

Cijfers alleen vertellen zelden wat er aan de hand is. Daarvoor is de werkelijkheid van het wonen te complex en te maatschappelijk verweven. Lokale kennis en ervaringen van bewoners en professionals nuanceren cijfers en voorkomen vreemde interpretaties en conclusies. Marktonderzoek van KAW combineert daarom cijfers met ervaringen. Hoe consequenter de uitkomsten, hoe steviger de conclusies.

Ontsluit kennis die voorhanden is!

Bijna altijd is met bestaande onderzoeken, monitors en lokale marktkennis een degelijk beeld te geven van de kansen en opgaven op de woningmarkt. Een kwestie van slim ontsluiten en combineren. Nieuw veldwerk is duur, Nederland is enquêtemoe, en bovendien zijn er meestal alternatieven. We zijn dus zuinig met dit middel en zetten dit alleen gericht in als bestaande kennis ontoereikend is.

kaartmateriaal voor het woningmarktonderzoek voor Standvast wonen

Terugblikken is vooruitzien

Woonwensenonderzoek laten zien wat mensen zeggen te willen. Woongedragsanalyse laat zien wat mensen werkelijk doen. Door het gedrag te analyseren (vorige en huidige woonsituatie, verhuismotieven en vooral: concessies) ontstaat een beeld van de kansen op de woningmarkt, gebaseerd op werkelijk woongedrag.

De juiste match tussen woonmilieus en leefstijlen

In een vragersmarkt hebben projecten alleen succes als het totaalplaatje klopt: woningen, omgeving, architectuur, sfeer, voorzieningen, imago, etc. Analyse van vraag én aanbod aan woonmilieus maakt het mogelijk om preciezer in te spelen op de behoefte van gelijkgestemde bewoners.Een match mismatch onderzoek is een concreet handvat voor gemeenten, corporaties en ontwikkelaars. Een goede match leidt tenslotte tot duurzaam woongenot.

KAW onderzocht de match en de mismatch tussen woonmilieus en leefstijlen in Groningen

KAW onderzocht de match en de mismatch tussen woonmilieus en leefstijlen in Groningen

Wilt u meer informatie?

Voor een persoonlijk gesprek, neem contact op met onze adviseur woningmarktonderzoek
Daniël Depenbrock
| 06 549 021 24 | [email protected]

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren