VAN INDUSTRIE NAAR DUURZAAM WONEN

Een mooie, nieuwe wijk in het midden van de stad Hengelo. Met NOM-woningen en veel aandacht voor klimaatadaptiviteit. 

Een nieuwe wijk

Ooit stond de Seahorse fabriek van KWF in de wijk Woolder Es in Hengelo. In de weverij werden allerlei soorten hand- en keukendoeken geproduceerd. Het terrein stond leeg en is door stedenbouwkundig bureau IMOSS in opdracht van ontwikkelaar VanWonen getransformeerd naar en duurzaam woongebied midden in de stad. Wij hadden met KAW de opdracht voor het integrale ontwerp van een compleet nieuwe wijk midden in de stad, van woning tot woonomgeving, voor betaalbaar en duurzaam wonen. 

Seahorse Woolder Es Hengelo shetdaken KAW architect betaalbaar duurzaam

Betaalbaar wonen met een gemengd programma 

Wij hebben een samenhangende buurt ontworpen met daarin verschillende soorten woningen. Hiermee wordt voorgesorteerd op de opgaven waar we in de steden voor staan: starterswoningen en betaalbare gezinswoningen maken net zo deel uit van de buurt als levensloopbestendige woningen met tuin, gelijkvloerse appartementen en vrije kavels voor zelfbouw. De woningen zijn in samenhang ontworpen met de openbare ruimte, het groen, oplossingen om oververhitting tegen te gaan en regenwater in het gebied te houden.

Seahorse Woolder Es Hengelo KAW architect Reimar von Meding betaalbaar duurzaam

Industriële uitstraling

De architectuur refereert aan de industriële plek. Robuust materiaal voor gevel en daken en verfijnde kozijnen en extra aandacht voor bijzondere gevelopeningen en woningentrees. Het is gelukt om een deel van de oude sheddaken van de fabriekshal te bewaren. Hier kunnen de toekomstige eigenaren zelf een spectaculaire woning in laten bouwen. Aan de overkant hebben we bijzondere woningen ontworpen waarvan het profiel exact aansluit bij de oude sheddaken. De oude hal en de nieuwbouw omsluiten een bijzondere openbare ruimte, die een snede lijkt door een grote hal. Hier hebben we met Stelcom-platen, zitelementen en inheemse beplanting een brug geslagen tussen het harde, industriële verleden en de nieuwe opgave om aan natuurinclusieve buurten te werken.

Deel project

Nieuwbouw en herbestemming Seahorse Hengelo

Opdrachtgever VanWonen
Locatie Hengelo
Duurzaamheid NOM, ingericht op klimaatadaptie, de integratie van ecologie en waterbuffering
Impressies VanWonen
Programma 86 woningen en 15 appartementen
Oppervlakte 6.500 m2
Fotograaf Gerard van Beek