VAN INDUSTRIE NAAR DUURZAAM WONEN

Een mooie, nieuwe wijk in het midden van de stad Hengelo. Niet alleen komen er NOM-woningen, maar er is ook nagedacht over de klimaatadaptiviteit. 

Een nieuwe wijk

Ooit stond de Seahorse fabriek van KWF in de Woolderes in Hengelo. In de weverij werden allerlei soorten hand- en keukendoeken geproduceerd. Het terrein staat nu leeg en wordt getransformeerd naar en bijzonder woongebied midden in de stad. Ontwikkelaar VanWonen gaf ons de opdracht om een hele nieuwe wijk te ontwerpen, van woning tot woonomgeving, en betaalbaar wonen mogelijk te maken. 

kaw architectuur duurzaam wonen hengelo seahorse

NOM en klimaatadaptief 

De nieuwe woningen krijgen een industriële uitstraling met robuust materiaal en verfijnde kozijnen. Er komen nul-op-de-meter woningen en de openbare ruimte wordt klimaatadaptief ingericht, onder andere door de integratie van ecologie en waterbuffering. Maar het wordt niet alleen nieuw.

Het is gelukt om een deel van de oude sheddaken van de fabriekshal te bewaren. Hier kunnen de toekomstige eigenaren zelf een spectaculaire woning in laten bouwen. Ook blijft een oude fabrieksmuur staan en wordt geïntegreerd in de erfafscheidingen op het terrein.

kaw-van-wonen-seahorse-hengelo-betaalbaar-wonen

Betaalbaar wonen

Maar er is veel meer te kiezen. Er komen verschillende soorten woningen, waarmee wordt voorgesorteerd op de opgaven waar we in de steden voor staan: starterswoningen en betaalbare gezinswoningen maken net zo deel uit van de buurt als levensloopbestendige woningen met tuin, gelijkvloerse appartementen en vrije kavels voor zelfbouw.

Deel project

Nieuwbouw en herbestemming Seahorse Hengelo

Opdrachtgever VanWonen
Locatie Hengelo
Duurzaamheid NOM, ingericht op klimaatadaptie, de integratie van ecologie en waterbuffering
Impressies VanWonen
Programma 86 woningen en 15 appartementen
Oppervlakte 6.500 m2
Fotograaf Gerard van Beek