HOOGWAARDIGE WONINGEN TEGEN SOCIAAL BUDGET

Vlak na de realisatie van het project Kloosterstraat wordt aan de Sweersstraat in Dordrecht het tweede appartementencomplex volgens maatconfectie KAW ontwikkeld. Weer is gestuurd op maximale kwaliteit en optimale inbedding in de omgeving.

Zekerheid bij de vervangingsopgave

Woonbron staat in de wijk Wielwijk voor een belangrijke vervangingsopgave. De verouderde portiekwoningen voldoen niet meer aan een toekomstige woonvraag en renovatie-ingrepen worden duurder dan verantwoord is. Door de maatconfectie van KAW was het mogelijk om bij start van het haalbaarheidsonderzoek 100% zekerheid te hebben over prijs en kwaliteit.

Hoogwaardige architectuur

Het lijkt vreemd om bij sociale woningbouw kwaliteit te realiseren, die je normaliter alleen bij dure woningen aantreft: balkons van 15 m², gevelstenen uit een ambachtelijke baksteenfabriek, royale glaspuien. Deze hoogwaardige woningen kunnen tegen tegen sociale budgetten gebouwd worden, omdat het geld niet in het casco en dure installaties is gaan zitten. Daar is namelijk van tevoren goed over nagedacht, zodat overbodige kosten zijn uitgesloten.

Duurzame ambitie

Het appartementengebouw wordt duurzaam verwarmd. Als een van de eerste woongebouwen in Dordrecht zal het worden aangesloten op een nieuw warmtenet dat gebruik maakt van restwarmte van HVC vuilverbranding. De gebouwinstallaties zijn voorbereid op dit nieuwe warmtenet en kunnen direct worden aangesloten op het netwerk, dat momenteel wordt aangelegd. Deze duurzame manier van warmteopwekking komt overeen met een EPC verlaging van 0,15 punten.

Presteren onder moeilijke omstandigheden

De locatie is volgens de huidige wetgeving driezijdig geluidsbelast. Met een uitgekiend ontwerp en toepassing van hoogwaardige bouwelementen zijn geluidwerende voorzieningen in het gebouw geïntegreerd, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor het dagelijks gebruiksgemak, de verschijningsvorm of de prijs. Ook is aan de Sweersstraat gelukt wat vaak moeilijk haalbaar is: er zijn evenveel woningen teruggebouwd als er gesloopt zijn. Hiermee voldoet de corporatie aan haar sociale verplichtingen en kan tegelijkertijd haar voorraad substantieel vernieuwen. De stad profiteert van een wijk die in aantallen woningen op peil wordt gehouden.

Deel project

Appartementen Sweersstraat Dordrecht

Opdrachtgever Woonbron
Duurzaamheid GPR score 7.5, aangesloten op HVC warmtenet (EPC reductie 0,15)
Programma 40 sociale huurappartementen
Bouwkosten € 3.775.000 ex. BTW
Jaar van oplevering 2015
Fotograaf Gerard van Beek
Projectteam Reimar von Meding Daniel Rucki Theo Goemaat Iskandar Pané
Jelmer de Boer