KLIMAATADAPTIEVE SOCIALE HUUR

In de Gestelse buurt bouwen we aan het meest duurzame gebouw van Den Bosch. Met een retentiedak dat voor tweederde wordt ingericht als pluk- of voedseltuin voor de bewoners.

Modulair bouwen

Woningcorporatie BrabantWonen vindt duurzaamheid belangrijk. Het appartementengebouw is een goed voorbeeld van wat er allemaal mogelijk is in de sociale huursector. We werkten hierbij samen met Studio M10. Bij het ontwerp is gekeken hoe er zo duurzaam en modulair als mogelijk gebouwd kan worden. Door zoveel mogelijk te prefabriceren zorgen we ervoor dat er minder vervoersbewegingen naar de bouw gaan. Er wordt gewerkt met gerecyclede materialen en ook bij het toepassen van nieuwe materialen wordt rekening gehouden met hergebruik in de toekomst.

Klimaatadaptatie geldt hier als een ‘normaal’ onderdeel van investeringen. Door een integrale benadering en het optimaal afstemmen van disciplines wordt er bovendien aan de BENG eisen voldaan.

Nieuwbouw met open karakter

Het nieuwe woongebouw valt onder het plan ‘De Gestelse buurt Werkt!’. Deze buurtvisie is gericht op het sociale en fysieke domein en de veiligheid en openbare orde in de buurt te verbeteren. Vanuit de kracht van de inwoners en professionals van de Gestelse buurt wordt gewerkt aan een schone, veilige buurt waar bewoners prettig samenwonen. Het appartementengebouw heeft een representatieve functie en geeft gestalte aan de hernieuwde buurt. Daarom is in deze opgave de wisselwerking tussen het gebouw en de aansluitende openbare orde ook een belangrijk aandachtspunt. Het open karakter van de nieuwbouw sluit op harmonieuze wijze aan op de directe omgeving, met respect voor de groenkwaliteiten in de buurt.

Genomineerd voor de Lighthouse Award 2021

Ingetogen maar uitgesproken architectuur

We maken per gebouw 31 appartementen en één collectieve ruimte op de begane grond. Deze is gekoppeld aan het centrale trappenhuis met uitloop naar het dakterras. De grote glasvlakken aan de gevels van de appartementen dragen bij aan het open karakter. De bewoners krijgen een mooie serre, die draagt bij aan het terugdringen van de warmtevraag. Ook geeft het de bewoners meer vloeroppervlak en wooncomfort. De architectuur van het gebouw is ingetogen maar uitgesproken. Het dak met royale luifels is afgedekt met vegetatie. Er is gekozen voor terughoudend kleurgebruik door materialen zoveel mogelijk in hun oorspronkelijke kleur toe te passen.

De constructie is zeer eenvoudig. We bouwen met een prefab betonconstructie van wanden en vloeren. De keuze voor prefabricage verkort de bouwtijd tot 40% en ook de faalkosten worden aanzienlijk teruggebracht. De elementen worden onder geconditioneerde omstandigheden minutieus voorbereid. Hierdoor is de reductie van bouwafval substantieel groter dan traditionele bouwstromen.

Klimaatadaptief dak

Het retentiedak maakt het mogelijk om regenwater op te vangen. Ook ontlasten we hiermee de riolering en worden de planten op het dak gevoed. Op het dak komen pergola’s met zonnepanelen, maar er is ook ruimte voor intensieve vegetatie. Tweederde van het dakoppervlak wordt een pluk -of voedseltuin. Het dak is toegankelijk voor bewoners en wordt samen met hen ontworpen.

Bouwen in de sociale huursector betekent niet dat er geen innovatieve keuzes gemaakt kunnen worden. De jury van de Lighthouse Award 2021, waar het project voor genomineerd is, looft de dappere keuzes die in dit project gemaakt zijn en stelt dat deze als voorbeeld kunnen dienen voor andere corporaties die nu voor dezelfde opgave staan.

Deel project

Duurzame nieuwbouw Den Bosch

Opdrachtgever BrabantWonen
Bijzonderheid Retentiedak
Impressies YuconVR
Programma 2 gebouwen, met in totaal 62 appartementen en 1 collectieve ruimte per gebouw
Jaar van oplevering 2021