MET OOG VOOR DE BUURT

In Hendrik-Ido-Ambacht werken we aan een grote verdichtingsopgave met 116 nieuwe, duurzame woningen. Een herstructurering met ruimte voor groen en doorstroommogelijkheden binnen de buurt.

Divers woningaanbod

De sociale huurwoningen in de Oranjebuurt in Hendrik-Ido-Ambacht zijn gebouwd in de jaren ’50 en al vanaf het begin in bezit van woningcorporatie Rhiant. De rijwoningen zijn verouderd en sloten qua typologie niet meer aan bij de behoeften van bewoners en woningzoekenden. Een complete herstructurering bleek de beste oplossing om de buurt klaar te stomen voor de toekomst. Rhiant heeft ons ingeschakeld om samen met bewoners en gemeente plannen te maken voor de nieuwe buurt. Met als belangrijkste uitgangspunten: minimaal net zoveel sociale huurwoningen, een divers woningaanbod en passend bij de duurzaamheidseisen van nu.

In het stedenbouwkundig plan hebben we meerdere woningtypes opgenomen. Hierdoor is er plek voor verschillende doelgroepen in de Oranjebuurt en creëren we doorstroommogelijkheden binnen de wijk. Er worden 116 nieuwe, duurzame woningen gebouwd, in de plaats van 83 woningen die gesloopt worden. Een grote verdichtingsopgave dus, maar toch met meer ruimte voor groen dan in de bestaande situatie. Door de mix van appartementen, eengezinswoningen en levensloopbestendige woningen kunnen er meer huurders passend wonen. Nu én in de toekomst.

Hendrik Ido Ambacht KAW architect verdichting groen vogelvlucht voor-na

Ingetogen architectuur

De architectonische kwaliteit van de Oranjebuurt maakt met de nieuwbouw een enorme sprong. De architectuur is ingetogen, maar rijk aan subtiele details en daardoor in zijn eenvoud bijzonder. Er is bij elk woningtype aandacht besteed aan de herkenbaarheid van de individuele woning. Met een dakkapel, verbijzondering van de entree of inspringende balkons.

Subtiele details in het ontwerp zijn terug te zien in verschuivingen van rooilijnen, onderbrekingen van gevelvlakken door dakkapellen, verspringende daklijnen of in patroon ingemetselde nestkasten. We hebben van iets standaards, iets bijzonders gemaakt. Geen massale eentonige blokken maar divers en herkenbaar. Hierdoor voegt het project zich, ondanks de grootte, naadloos in de omgeving.

Marijke Margrietstraat Dordrecht KAW herstructurering nieuwbouw groen Wout Smits impressie

Luisteren, aanpassen, verbeteren

We herstructureren met oog voor de buurt. Wijkvernieuwing is nodig, maar bewoners zijn ook gehecht aan de bestaande situatie. Mensen willen wel verandering maar niet ten koste van hun eigen woning. Samen met Rhiant nemen we bewoners via een omwonendenplatform en website zo goed mogelijk mee in de plannen. Met klankbordgroepen en op bewonersavonden zijn we over het ontwerp in gesprek gegaan met de bewoners. We hebben geluisterd naar de wensen en zorgen. Hierdoor zijn er een aantal grote aanpassingen gedaan, zoals wijziging in woningtype en bouwvolume. Dit vereiste ontwerpflexibiliteit en soms een lange adem. Maar hiermee hebben we ook draagvlak gecreëerd, wat uiteindelijk heeft geleidt tot een gedragen plan dat toekomstperspectief biedt voor alle betrokken.

Meer woningen, meer groen

Dit plan laat zien dat ook binnen de bestaande context de woningvraag opgelost kan worden. Een verdichtingsopgave waar we 40% meer woningen toevoegen. Er zijn hiervoor 100 extra parkeerplaatsen nodig. Deze maken wij zo groen mogelijk door halfverharding en hagen in koffers of met groenzones langs de vakken. Door groenzones met struiken en schaduwrijke routes door het gebied toe te voegen versterken we de openbare ruimte. Hier kun je wonen in een groene, ontspannen wijk dichtbij het winkelcentrum van Hendrik-Ido-Ambacht. Betaalbaar, duurzaam en mooi.

Deel project

Herstructurering Oranjebuurt Hendrik-Ido-Ambacht

Opdrachtgever Rhiant
Locatie Oranjebuurt Hendrik-Ido-Ambacht
Duurzaamheid Verdichten, maar toch meer groen. Schaduwrijke routes door het gebied. Ecologisch verantwoord: nestkasten, groenzones met struiken en diverse beplanting.
Programma Herstructurering: sloop 83 woningen en 77 parkeerplaatsen, nieuwbouw 116 woningen en ontwerp buitenruimte, waaronder174 parkeerplaatsen
Oppervlakte ca. 15.800 m2
Bouwkosten € 21.500.000 ex. BTW
Jaar van oplevering december 2024