ARCHITECTONISCHE INPASSING IN DE WIJK

In Wielwijk in Dordrecht komen 80 sociale nieuwbouw woningen. Door differentiatie in het plan wordt de doorstroming in de wijk bevorderd. De mix van huur en koop, appartementen en grondgebonden woningen die aansluiten bij de typische stempelstructuur geeft de wijk een impuls.

Doorstroming bevorderen

Samen met woningcorporatie Woonbron en Gemeente Dordrecht hebben we een passende stedenbouwkundige inpassing gemaakt in Wielwijk en zorgden we voor het ontwerp. De wijk, die sociale uitdagingen kent, was namelijk aan vernieuwing toe. Verouderde portiekflats met te kleine woningen maken nu plaats voor eengezinswoningen, appartementen en pianowoningen. Voor mensen uit Wielwijk geeft dit project de mogelijkheid door te stromen binnen de wijk in een centrale, groene en vertrouwde omgeving.

Vernieuwen met respect voor stempelstructuur

We sluiten aan bij de typische stedenbouwkundige stempelstructuur in de wijk. Dit doen we door repetitie in gebouwen te zoeken en aan te sluiten op bestaande plannen in de omgeving. De nieuwbouw is opgezet als samenhangende ontwikkeling, bestaande uit drie grote ruimtelijke eenheden rond gedeelde binnenhoven. Er komen twee appartementencomplexen, zes pianowoningen en een rijtje van negen eengezinswoningen met tuin. De gebouwvolumes ontwikkelen zich van groot naar klein. Het geheel reageert hiermee subtiel op de verschillende ruimtelijke condities in de directe omgeving.

Horizontaal en verticaal spel in architectuur

Het ontwerp sluit in materialisatie en kleur aan op de gele baksteentinten in de omgeving. Met verschillende metselverbanden en betonelementen wordt een spel van horizontaal en verticaal ingezet. De koppen worden tot iets bijzonders gemaakt, door daar de leefruimte en buitenruimte van de woningen neer te leggen. Hiermee ontstaat een alzijdigheid die bij de originele gebouwen miste.

Bij het ontwerp moest er rekening gehouden worden met de geluidbelasting op de locatie, dat veroorzaakt wordt door verkeerslawaai en het geluid uit de nabijgelegen Zeehaven. Door middel van hogere balkonschermen en een geluidsrooster is het mogelijk om het geluid te weren.

Meer woningen op dezelfde locatie

Door de hoge balkonschermen konden er ook woningen op de koppen van het appartementengebouw gemaakt worden. Een oplossing die nodig is om daar toch zes woningen toe te kunnen voegen. Dit draagt bij aan de leefbaarheid van de omgeving. Met verschillende typen woningen in mooie gebouwen bouwen we mee aan de vernieuwing van Wielwijk. Door grotere en meer woningen te bouwen op dezelfde locatie helpen we de stedelijke omgeving van Dordrecht een stukje te verdichten.

Deel project

Sociale nieuwbouw Dordrecht

Opdrachtgever Woonbron
Programma 64 appartementen + 16 grondgebonden woningen
Oppervlakte 8800 m2
Jaar van oplevering Start bouw maart 2022
Publicaties AD Dordrecht