LIVING LAB 040 - INNOVATIEVE STAD

Het is hoog tijd om het wonen en leven in de stad opnieuw uit te vinden. Samen met Living LAB 040 werken we in Eindhoven aan innovatieve woonconcepten voor het kwalitatief verdichten van steden.

Leefbare steden

Het Living LAB 040 is een initiatief van Jos Lichtenberg en Monique Donker en wordt in nauwe samenwerking met de Gemeente Eindhoven en vele partners ontwikkeld. KAW’s Douwe Boonstra is onderdeel van een team frisse denkers die vanuit Living LAB actief werkt aan innovaties voor het kwalitatief verdichting van steden. Een echt levend lab waarin 119 experimentele woningen worden gerealiseerd.

Voor innovatie is lef nodig. Maar door alle grootschalige (maatschappelijke) opgaven waar we voor staan, lukt het vaak niet om dit in gangbare projecten te doen waar tijd, planning en budget overheersen. In deze proeftuin kunnen we alles resetten en omdenken. Met als doel samen de stad van morgen opnieuw uit te vinden. We hebben een gezonde stad voor ogen, waar iedereen met elkaar en met de natuur in verbinding staat. Een fijne plek om te wonen en te verblijven. Waar een thuis is voor iedere portemonnee. Maar de stad is ook compact, door optimaal en adaptief gebruik te maken van de ruimte. Als leidraad hebben we vijf ‘innovatiepijlers’ ontwikkeld voor alles wat we binnen het LAB doen.

Living Lab 040 Eindhoven Douwe Boonstra KAW impressie verhoogd maaiveld innovatie

Samen grenzen verleggen

Binnen het Living LAB zijn wij verantwoordelijk voor de stedenbouwkundige analyse en doen daarnaast ook onderzoek. Maar in de samenwerking gaat onze rol nog veel verder. Monique Donker van Living LAB 040 zegt hierover: ‘’KAW heeft meegedacht over hoe we ervoor kunnen zorgen dat het geen ratjetoe aan experimenten wordt, maar een fijne woonwijk. Douwe Boonstra is een creatieve sparringpartner voor het LAB en alle partners. Hij denkt mee over sociale cohesie, over nieuwe waardemodellen voor de maatschappij en over de impact van de gebouwde omgeving op de mensen.’’ De kracht van het lab is co-creatie. Wij helpen mee om het samenspel tussen de experimenten te waarborgen.

KAW ontwerpt mee, daagt uit en verlegt met ons grenzen.

Monique Donker

Initiatiefnemer Living LAB 040

Vijf innovatiepijlers voor de stad van de toekomst

Efficiënt georganiseerd, ruimtelijk aantrekkelijk, welzijn als uitgangspunt, verantwoording nemend en wendbaarheid als kracht. Dat zijn de vijf innovatiepijlers van living LAB 040. Deze waardes vormen het kompas bij alles wat het lab doet, van de stedenbouwkundige analyse tot aan het onderzoek en het ontwerp. Waartoe steden ontwikkeld worden waarin het welzijn van mensen centraal staat en waarin innovatie leidt tot een efficiënt georganiseerde stad die betaalbaar is en geen vervuiling kent. 

Living Lab 040 Eindhoven Douwe Boonstra KAW impressie verhoogd maaiveld innovatie

Wonen op verhoogd maaiveld

Eén van de experimentele woonconcepten die nu gerealiseerd wordt is wonen op verhoogd maaiveld. We bouwen 24 ‘hangende’ huizen, die liggen aan een gezellige straat met gezamenlijke tuin ook op verhoogd maaiveld. De basis is een structuur van staal, hout of beton waarin verschillende soorten huizen, prefab of van zelfbouwers, worden gehangen. 

Blijven innoveren

In het Living LAB zijn bewoners onderdeel van het experiment. Door in een dynamisch gebied te wonen en de innovatie te ervaren, denken bewoners mee over wat wel en niet werkt en kunnen ze delen vanuit persoonlijke ervaring. Hierdoor vergaren we een stukje unieke kennis. We werken met het Plug & Play unitconcept, waardoor we flexibel zijn in het bouwen en demonteren van woningen en het invullen van de infrastructuur. Terwijl de eerste woningen bewoond worden, blijven aan de andere kant de onderzoekslijnen doorlopen. 

Hoe het wonen in Living LAB 040 er uiteindelijk uit komt te zien? Dat is nog niet bekend. Maar dat is juist de kracht, omdat de woonconcepten gaandeweg aangepast en verbeterd worden. Het einddoel van dit 15-jarige traject is om vooral veel te leren over hoe innovatie kan bijdragen aan het mogelijk maken van betaalbaar en duurzaam wonen in een verdichte stad. Samen ontdekken we hoe de stad van morgen eruit kan zien.

Meedoen of meer weten? 

Website Living Lab 040

Living Lab 040 Eindhoven Douwe Boonstra KAW impressie verhoogd maaiveld innovatie 5 pijlers

Deel project