BENUT DE ENERGIE VAN MENSEN: M-POWER HUIS

Stedelijke transformatie zonder verspilling van energie, materiaal, tijd, aandacht en hulp voor elkaar is mogelijk! Met het concept voor het Campina-terrein Eindhoven laten wij zien, hoe ruimtelijke, sociale en economische planvorming bij elkaar komen in een duurzaam toekomstperspectief voor een oud industrieterrein.

Energie van mensen

Bewoners zijn de drijvende kracht achter gebiedsontwikkeling. Het samenbrengen van vraag en aanbod is de sleutel in het voorkomen van waste. Als het Campina-terrein een letterlijke afspiegeling van Eindhoven zou zijn, dan waren er 546 1-persoonhuishouden, 285 2-persoonshuishoudens en 296 gezinnen. Maar er zouden ook 182 eenzaam zijn, 55 werkeloos en een groot aantal met uiteenlopende hulpvragen. Deze statistieke benadering hebben wij gebruikt om precies te schetsen, welke energie werkelijk in bewoners zit.

campina eindhoven jackel henstra architect ontwerpstudie

No waste, but empowerment!

Een gezonde samenleef-omgeving draagt bij aan kwaliteit van leven. Die laat zich niet in geld uitdrukken. Maar je kunt vrij serieus rekenen aan de geldstromen in leefgemeenschappen. Door samen te bouwen met je buren en een betrokken leefgemeenschap breng je vraag en aanbod verantwoord bij elkaar. Als je tegelijkertijd invloed uitoefent op de geldstromen zie je, dat je met beschikbare middelen veel minder afval en veel meer leefgeluk kunt produceren.

We moeten zuinig omgaan met materiaal, maar ook met mensen.

Jackel Henstra

Projectarchitect | Onderzoeker Duurzaamheid

#VanZorglos

Ons zorgstelsel is eerder op dan ons gas! Toch bestaat vreemd genoeg de hashtag #vanzorglos niet. We zullen steeds minder aan de zorg kunnen uitgeven. Er wordt daarom een appel gedaan op de samenleving om voor elkaar te zorgen. Hiervoor hoeven we niet meer uit te geven, maar we moeten het wel anders gaan organiseren. Een inclusieve gemeenschap met beroepsbevolking, gezinnen, kleine en grote huishoudens, maar ook werkloze, eenzame en hulpbehoevende mensen. Mensen kunnen elkaar helpen door diensten aan te bieden die nodig zijn om het gebied leefbaar te maken. Maar het gaat niet vanzelf, anders hadden we allang een andere maatschappij.

Een gemeenschap: serious business

Hoe zorg je ervoor dat deze leefgemeenschap zich richt op diensten aanbieden en het beheren van geldstromen? De oplossing? Een wijkbedrijf oprichten met onbenut potentieel van mensen als drijvende kracht voor een nieuwe coöperatie.

campina terrein eindhoven social empowerment jackel henstra architect kaw gemeenschap
5 dragers van de gebiedscoöperatie

Bouwen als katalysator voor sociale transitie

De nieuwe buurt op het Campina terrein krijgt in het hart het M-power Huis. Dat is een “HUB” van de gemeenschap, een fysieke plek waar bewoners extra ruimten hebben voor activiteiten en diensten. Het is ook de plek van waaruit wonen, werken en de diensten aan elkaar worden georganiseerd en energie wordt opgewekt.

Ruimtelijk open georganiseerd voor de gemeenschap. En het symbool voor no-waste: 85% van alles materiaal waarvan het gebouwd wordt kan in directe omgeving “geoogst” worden! Stalen profielen, stalen vloerplaten, vloerafwerking van hergebruikte klinkers, gemalen beton, gevelstenen en kabelgoten zijn in het gebied aanwezig en wachten op hergebruik. Door droog te bouwen kan het niet alleen in elkaar worden gezet maar ook aangepast en uit elkaar gehaald.

campina terrein eindhoven jackel henstra kaw architect
percentage hergebruik

Het gebouw is ontworpen om te groeien. Het start als frame voor zonnepanelen en krijgt langzaam steeds meer vorm. Er wordt slim omgegaan met de materialen om flexibiliteit te bieden en verspilling te voorkomen. Maar juist ook om mee te bewegen met de behoefte van de gemeenschap tijdens de hele levensloop van het gebouw. Het bedrijf heeft een onderliggend verdienmodel. Bouw je vandaag nog je zonnepanelen? Dan heb je morgen al opbrengsten. Zo ontstaat er direct een financiële geldstroom, als motor voor het bedrijf.

Deel project

Campina-terrein Eindhoven

Locatie Eindhoven
Ontwerpstudie 2019
Programma Duurzaam ontwerp met leefgemeenschap en onderliggend duurzaam verdienmodel