100% SOCIAAL

De Vogeltjesbuurt is een echte Tilburgse Volksbuurt, gebouwd in de periode vlak vóór en na de oorlog. De ongeveer 200 sociale huurwoningen van Tiwos waren technisch verouderd en de wijk had dringend behoefte aan meer lucht en groen. We maakten een plan vóór de buurt mét de buurt.

100% sociaal

Tiwos (Tilburgse Woonstichting) gaat echt vóór de buurt bouwen. Dat wil zeggen: er wordt 100% ontwikkeld voor sociale woningbouw. De mensen die er nu wonen hebben zich volop gemengd in het planproces. KAW heeft dit proces als architect begeleid en de bewonersparticipatie vorm gegeven. ‘Er moet wat gebeuren, maar het moet wel zo blijven!’ De hechte samenhang van de wijk is in de gesprekken met de buurt vaak naar voren gekomen. De noodzaak om de wijk structureel te verbeteren wordt onderkend. Echter, het behoud van het typische Vogeltjesbuurt karakter is essentieel!

Volksbuurt 2.0

Op welke wijze kunnen in onze tijd onderwerpen als samenhorigheid en gedeeld wonen een plek krijgen? Dit kun je niet van achter het bureau bedenken; om daar achter te komen hebben we een intensief participatie traject met de bewoners doorlopen. De betrokkenheid van de bewoners blijkt ook uit de film die samen met bewoners is gemaakt: Het avontuur van de Vogeltjesbuurt.

KAW architect vogeltjesbuurt tilburg mathieu kastelijn

Lessen in wijkvernieuwing

De leerlingen van de Don Sarto school denken mee over de wijkvernieuwing. Grotere woningen, meer speelvoorzieningen en betere parkeeroplossingen zijn prachtig verbeeld in allerlei maquettes die de kinderen hebben gemaakt. Daarnaast hebben de kinderen ook een krant gemaakt, waarin ze hun ideeën kenbaar maken. KAW heeft de leerlingen hierbij geholpen.

Bewonersparticipatie

Het stedenbouwkundig plan maakte KAW samen met de bewoners van de Vogeltjesbuurt. De bewoners hebben door middel van themabijeenkomsten, contactgroep overleggen en een buurtenquête zelf invulling gegeven aan de thema’s openbare ruimte, wonen en parkeren. Dit heeft onder andere geleid tot brede stoepen, gezellige woonstraten, een ruim centraal plein en genoeg parkeerplaatsen.

kaw architect vogeltjesbuurt tilburg

Woonprogramma

Uit de buurtenquête is duidelijk naar voren gekomen dat de meerderheid van de huidige bewoners graag terug komt in de vernieuwde Vogeltjesbuurt. De grootste behoefte is aan ruime eengezinswoningen met een tuin en grondgebonden ouderenwoningen. Deze vraag is vertaald in het woonprogramma. De plattegronden van de woningen worden in samenspraak met de bewoners verder ontwikkeld. Naast dit woonprogramma is er op verzoek van de buurt ook een ruimte in het plan aangewezen voor een gemeenschappelijke huiskamerfunctie waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Gestroomlijnd bouwproces

De nieuwbouw verloopt razendsnel. Door de toepassing van het ‘one piece flow’ principe worden 16 appartementen in een recordtijd van 62 werkbare dagen gebouwd. Bij de de grondgebonden woningen nemen sloop en nieuwbouw door deze efficiënte werkwijze slechts 25 werkbare dagen per woning in beslag!

Wat deden wij?

  • procesondersteuning
  • begeleiding bewonersparticipatie
  • ontwerp stedenbouwkundig plan
  • ontwerp nieuwbouwwoningen
  • ontwerp openbare ruimte
  • ontwerp groot onderhoud
  • coaching bij strategische besluitvorming

Deel project

Wijkvernieuwing Vogeltjesbuurt Tilburg

Opdrachtgever Tiwos
Duurzaamheid EPC = 0,0
Programma 222 woningen, renovatie 81 eengezinswoningen
Bouwkosten € 11.343.000 ex. BTW
Jaar van oplevering 2014
Publicaties 2016 | CAST Verdieping 2015 | Issuu
Fotograaf Gerard van Beek, Sebastian van Damme, Rene de Wit