BETERE WIJK DOOR ACTIEVE BEWONERS

In de Groningse ‘wijkvernieuwingswijk’ Selwerd slaan bewoners, bedrijven en de gemeente de handen ineen. Vergeleken met de rest van Groningen blijft de ontwikkeling in de wijk op bepaalde gebieden achter, en toch bruist er van alles! Wijkbedrijf Selwerd werkt aan een beter een mooier Selwerd voor en door bewoners.

Doel van het wijkbedrijf

Het bovenliggende doel is een nieuwe, duurzame methode voor wijkvernieuwing te ontwikkelen. In praktijk is het Wijkbedrijf een Stichting met actieve bewoners die uiteenlopende activiteiten voor Selwerd en voor zichzelf opzetten. De wijk is belangrijk, maar het individuele belang van de actieve bewoner staat voorop. Dat is nodig om een succesvol wijkbedrijf op te zetten. Want té vaak wordt van mensen met uitkeringen of pensioen verwacht dat ze van alles moeten voor een ander, maar wanneer kom je nu duurzaam en gemotiveerd in actie?! Alleen als er zelf iets aan hebt. Dit kan in de vorm van ontwikkeling (opleiding), (bij)verdienen of omdat je het leuk en gezellig vindt om andere bewoners te ontmoeten en aan de slag te zijn.

We vormen het front van de participatiemaatschappij.

“We vormen het front van de participatiemaatschappij” zegt Richard Etten, actief vrijwilliger van Wijkbedrijf Selwerd. Richard wil een eigen onderneming opzetten en andere bewoners helpen dat ook te doen. Maar niet op de manier zoals de gemeente het wil doen in al haar beleidsplannen. “Vanuit de macht of dwang komt niets duurzaams tot stand”, is zijn stelling. We ontwikkelen met Wijkbedrijf Selwerd een plek en werkwijze om bewoners duurzaam aan te zetten tot ondernemen. En dat binnen hun eigen mogelijkheden.

Méér rendement voor de wijk

De gemeente Groningen heeft een flink wijkvernieuwingsprogramma opgezet waarin doelen zijn benoemd zoals armoede terug dringen of kinderen meer laten bewegen. Vervolgens zijn er door de gemeente programma’s ontwikkeld en mensen aangesteld om dit uit te voeren. Wijkbedrijf Selwerd draait het om: doen is ons doel en wij zorgen voor een programma dat past bij de wijk en uitgevoerd wordt door bewoners. Het resultaat: hetzelfde of meer rendement voor de wijk tegen lagere kosten!

Nieuwe lokale wijkeconomie

In Wijkbedrijf Selwerd koppelen we wijkvernieuwing aan bewonerskracht. Zo gaat onze moestuin en buurtrestaurant bijdragen aan gezond eten, ontmoeting, participatie en meer bewegen. Onze buurtbode zorgt voor persoonlijk contact in de wijk. In het gemeenschapshuis zorgt oud voor jong en zorgt de wijkwinkel voor een lokale economie waar mensen hun talenten kunnen tonen en verkopen. Er wordt zelfs gewerkt aan een Werelddierentuin met exotische dieren van verschillende verzamelaars, die hun kennis weer delen met kinderen in de wijk.

Het wijkbedrijf is de constante factor

Dit waren zeker niet de initiatieven die de gemeente vooraf had bedacht voor de wijk, en dit hoeven ook niet de initiatieven te zijn die er over 5 jaar nog zijn. Belangrijk is dat er een constante basisorganisatie is die ondernemen mogelijk maakt. Het Wijkbedrijf biedt ruimte met verwarming, koffie en internet, netwerk in de Stad bij alle woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen en lokale ondernemers, bijverdienen naast de uitkering zonder gedoe en onderling contact.

Werk en (digitale) dienstverlening in de wijk

Wijkbedrijf Selwerd levert werk en dienstverlening in de wijk op. Nu al voeren bewoners woning- aanpassingen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uit en doen ze verhuizingen in de wijk. Ons wijkleerbedrijf biedt huishoudelijke zorg door MBO scholieren die stage lopen bij mensen thuis. Ook andere dienstverlening willen we voor de hele wijk aanbieden. Bewoners kunnen straks op hun wijktablet o.a. met de boodschappen-app naar lokale supermarkt en contact hebben met de zorginstelling met de beeldzorg-app.

Waarom Wijkbedrijf Selwerd?

  • Een kans voor de bewoners om te ondernemen naar hun mogelijkheden en invloed uit te oefenen op hun eigen leefomgeving.
  • Een kans voor de gemeente om wijkvernieuwing in een nieuwe vorm met bewonerskracht op te bouwen, waardoor meer binding en rendement voor de wijk ontstaat voor iedere euro.
  • Een kans voor de zorginstelling om samen met de wijk diensten op te zetten; aanvullend of in plaats van bestaande diensten.
  • Een kans voor de woningcorporatie om het beheer van hun woningen bij bewoners neer te leggen, waardoor eigen regie en binding met het complex wordt vergroot.

Meer weten?

Kom langs in het Wijkbedrijf aan de Bottelroosstraat 3 in Selwerd of neem contact op met
Henk Kieft | 06 55 74 85 91 | h.kieft@kaw.nl

Henk Kieft is projectleider van de wijkvernieuwing van Selwerd en is de verbindende schakel tussen het Wijkbedrijf, de fysieke en sociale vernieuwing van de wijk. Volg alles op Facebook of via de nieuwsbrief.

Deel project

Wijkbedrijf Selwerd

Opdrachtgever Gemeente Groningen
Dienst Wijkbedrijf
Website http://wijkbedrijfselwerd.nl/
Programma Duurzame sociale wijkvernieuwing van Selwerd, Groningen
Fotograaf Hans Mulder
Projectteam David Bergtop Marcel Tankink
Theo Adema
Eva Bennen
Marissa Dik