DORPS WONEN VLAKBIJ AMSTERDAM

Een levendig dorp in de buurt van Amsterdam werkt al enkele jaren aan de eigen vernieuwing. De 25 levensloopbestendige woningen passen goed in deze dorpse structuur vlakbij de stad.

Dorp ín de stad

Driemond is een echte verrassing, als kleinschalig dorp zo dicht bij Amsterdam. Het drielaags appartementencomplex past zich in maat en schaal aan aan de bebouwing van de dorpskern. Door een alzijdig gebouw te maken, te werken met twee gebouwvolumes en de galerijen minder dominant uit te werken, voegt de nieuwbouw zich mooi in de buurt. Dit wordt versterkt door de materialen en details. Die zijn weliswaar nieuw, maar hebben verwantschap met de bestaande architectuur in de directe omgeving.

KAW architectuur Reimar von Meding levensloopbestendig amsterdam driemond

Driedimensionaal model voor bewoners

De locatie in het centrum van Driemond lag er lang leeg bij. Een passende ontwikkeling wilde maar niet van de grond komen. Om tot overeenstemming te komen over de maximale bebouwing heeft Stadsdeel Zuidoost eerst een zorgvuldig proces met de dorpsbewoners doorlopen.

Het stadsdeel Zuidoost heeft iets bijzonders gedaan: voor de officiële aftrap is het BIM-model in een augmented reality omgeving gezet. Hierdoor konden bewoners en omwonenden het gebouw met tablet of smartphone op locatie in realtime driedimensionaal bekijken. Deze aanpak is in het dorp met veel enthousiasme ontvangen!

KAW architectuur Reimar von Meding levensloopbestendig amsterdam driemond

Ervaring met betaalbaar en levensloopbestendig bouwen

Het maatwerk dat we konden leveren voor deze locatie sprak Eigen Haard aan. In Driemond maken wij gebruik van de expertise die we hebben opgedaan bij de realisatie van de appartementen aan de Kloosterstraat en de Sweersstraat in Dordrecht. De doelstelling is ook in deze dorpse context: betaalbaar, mooi en hoogwaardig wonen mogelijk maken in een bestaande wijk. Door deze aanpak konden we in minder dan twee maanden de programmatische afstemming en aanpassing op alle randvoorwaarden realiseren en toewerken naar een vergunningsaanvraag.

Deel project

Nieuwbouw De Kern Driemond

Opdrachtgever Eigen Haard
Partners Van Wijnen Heilig B.V. Stadsdeel Zuidoost, Amsterdam
Locatie Lentestraat / Burgemeester Kasteleinstraat Driemond
Programma Nieuwbouw 25 levensloopbestendige woningen en herinrichting openbaar gebied
Oppervlakte 3.000 m² BVO
Jaar van oplevering 2017
Fotograaf Gerard van Beek