WONEN EN LEVEN IN AARDBEVINGSGEBIED

KAW deed een groot leefbaarheidsonderzoek naar de effecten van krimp en aardbevingen op het wonen en leven in Noord en Midden Groningen.

Een betere woonomgeving met minder mensen

Door de combinatie van bevolkingskrimp en aardbevingen is de leefbaarheid in Noord-Groningen gedaald tot een historisch dieptepunt. De woningmarkt herstelt zich moeilijk en de aardbevingen hebben veel impact op woningen én hun bewoners. Dat vraagt om concrete acties en een gunstig perspectief voor de regio. De elf aardbevingsgemeenten, provincie Groningen, NCG en de noord Groninger corporaties schakelden daarom KAW in om één allesomvattend woon- en leefbaarheidsonderzoek uit te voeren dat aanknopingspunten biedt voor een betere woon- en leefomgeving met minder mensen.

Het ging altijd alleen maar over de bevingen, nu gaat het eindelijk over het toekomstperspectief van onze dorpen.

Inwoner tijdens bewonersavond in Uithuizen

Cijfers gecombineerd met bewonersverhalen

Juist omdat de woningmarkt in Noord-Groningen zo complex en uniek is, bekeken we alle vraagstukken als één geheel. De kwaliteit van het wonen en leven staat niet los van demografische ontwikkelingen, en demografische ontwikkelingen staan zeker niet los van de aardbevingen. Door cijfers en verhalen van bewoners te combineren, maakten we de resultaten scherper en nog beter toegespitst op de noord Groningse situatie. Resultaat is dat we per dorp of groep dorpen weten wat er speelt. En wat volgens bewoners nodig is om er prettig te kunnen wonen.

Woon en leefbaarheidsonderzoek Groningen Infographic

Perspectief voor dorpen en hun bewoners

De belangrijkste stap richting beter wonen in een leefbare regio is dorpen en hun bewoners perspectief te bieden. Dat betekent: in samenspraak met bewoners nadenken over de toekomst van hun woonomgeving (krimpend of groeiend) én bewoners zelf de regie geven over hun woonsituatie (in of buiten het bevingsgebied). Dit vraagt moed en een gezamenlijke inzet.

Het woon- en leefbaarheidsonderzoek biedt daarvoor een eerste aanzet. Het biedt bruikbare informatie voor overheden en corporaties om plannen op maat te maken. Zo komen ze tot gebiedsgerichte oplossingen voor de bevingsproblematiek.

Woon en leefbaarheidsonderzoek Groningen Infographic

Vanuit alle invalshoeken naar één antwoord

De combinatie van slimme data-analyses, uitgebreid veldwerk onder ruim 40.000 huishoudens én groepsgesprekken met bewoners uit het aardbevingsgebied maakt het onderzoek uniek en zorgt voor een duidelijke meerwaarde. We weten daardoor exact wat er op verschillende plekken in de regio speelt. Dat is precies wat gemeenten en provincie nodig hebben om gezamenlijk de schouders eronder te zetten. Op weg naar een betere regio!

Woon en leefbaarheidsonderzoek Groningen Infographic

Deel project

Woon- en leefbaarheidsonderzoek Groningen

Opdrachtgever 11 gemeenten in Noord- en Midden-Groningen, provincie Groningen, NCG en woningcorporaties in Noord-Groningen
Jaar van oplevering 2018