SPEELSE PLINT

Exact op het geometrisch hart van Zuidwijk in Rotterdam verrijst straks SLINGE 303, een stoer gebouw met 53 appartementen en een basisschool. Een hybride stadsblok met vriendelijke uitstraling door de groene baksteen, zachte plint en glijbaan naar buiten.

Goed onderwijs met grote lokalen

De basisschool is bestemd voor Epos Onderwijs Rotterdam, een initiatief van Stichting de Verre Bergen (SDVB). De stichting wil Rotterdam beter en sterken maken. Dit doen ze door sociaal maatschappelijke programma’s te bedenken, steunen en uit te voeren. Met de nieuwe bassischool wil Epos Onderwijs Rotterdam kinderen in Zuidwijk goed onderwijs bieden.

Het onderwijsprogramma van Het Epos wijkt iets af van de norm. Zo werken ze bijvoorbeeld met ‘teamteaching’, wat inhoudt dat er twee leerkrachten tegelijk voor de klas staan. Hierdoor krijgen de leerlingen betere begeleiding en kunnen de groepen ook iets groter zijn, tot ongeveer 33 leerlingen. Om goed aan te sluiten bij het onderwijsprogramma golden er specifieke eisen voor het ontwerp van de school. Zo dienden de lokalen dubbel zo groot te zijn en moest er in het gebouw ruimte zijn voor de bibliotheek, het kooklokaal, technieklokaal en de gymzaal. De toevoeging van betaalbare woningen draagt bij aan een aantrekkelijker woonmilieu in de wijk. Hoe zorg je voor een juiste balans in volume tussen school en wonen in één gebouw?

Slinge Epos hybride stadsblok KAW architect eerste paal impressie school interieur

Kindvriendelijke schaal

Bij een hybride stadsblok met een woonprogramma én een school met extra functies kom je al snel uit op een groot, stedelijk gebouw. In het ontwerp van SLINGE 303 is gekeken naar hoe het gebouw van kolossale maat naar kindvriendelijke schaal gebracht kon worden. Met steeds als primaire vraag: hoe dient deze keuze het onderwijs? Het gebruik van natuurlijke materialen als hout, gestraald beton en groen gekleurd metselwerk geven het geheel een natuurlijke, vriendelijke uitstraling. De grote ramen zorgen voor een zachte overgang tussen binnen en buiten. Op het maaiveld is de gevel bijzonder. Echt voor de leerlingen van de school. Het meest zichtbaar is misschien wel de glijbaan naar buiten, maar ook de hoekjes in de gevel dragen bij aan onverwachtse spelaanleidingen en plezier. Zo heeft het gebouw toch een kleinschalige uitstraling.

Hoe dient deze keuze het onderwijs?

Slinge Epos hybride stadsblok KAW architect

Hybride stadsblok met sterke basis

Het gebouw bestaat uit twee rechthoekige volumes: voor de school een wat lager volume en haaks daarop een hoger rechthoek voor de woontoren met 53 appartementen. Het is ontworpen in de geest van de naoorlogse wederopbouw architectuur in een hedendaagse jas. De sculpturale massa van de school en een eenvoudige massa voor de woontoren vormen samen een sterke basis. De rastergevels uit de naoorlogse jaren zorgen voor verfijning in de gevel. De gebouwen hebben een duidelijk herkenbare eigen entree, maar door subtiele afwisseling in materialisatie binnen hetzelfde maatsysteem is het duidelijk één ensemble. 

Gymzaal op de verdieping

Bij het ontwerp van de school was het een uitdaging om de grote lokalen van 110m2 én de gymzaal met kleedruimtes een goede plek te geven. Om op de begane grond ruimte te houden flexibel om te kunnen gaan met de lokalen, komt de gymzaal op de verdieping. Aan de buitenkant wordt de gymzaal door een kunstenaar voorzien van een creatieve uiting. De begane grond is centralistisch opgezet met in het midden de aula en een vide, met daaromheen in een carré de dubbele lokalen. Vanuit de centrale hal wordt er verbinding gemaakt met buiten en andersom. Verdeeld in de ruimte zitten speciale lokalen voor het koken, techniek en de bibliotheek. Door de goede hoofdopzet is er een mooie balans tussen rust en reuring.

Slinge Epos hybride stadsblok KAW architect eerste paal impressie school interieur

Voor de kinderen en de wijk

De wijk Zuidwijk is ontstaan in de jaren vijftig, met als doel arbeiders uit nabijgelegen havens te huisvesten. Er is gemiddeld een relatief laag opleidings- en inkomstenniveau. Een deel van de kinderen spreekt een andere taal en komt met een achterstand in taalontwikkeling naar school waardoor goed onderwijs op deze plek extra belangrijk is. Met de nieuwbouw op de braakliggende kavel ligt ook een kans om de belangrijke groene structuur in de wijk te herstellen. De locatie ligt in één van de groene uitlopers vanuit het Zuiderpark de Zuidwijk in. We laten ruimte voor groen richting de Slinge. De kwaliteit van de groenzone wordt versterkt en er is meer ruimte om te spelen. Mooi voor de buurt en voor de kinderen van de school.

De koopwoningen van SLINGE 303 dragen bij aan een aantrekkelijker woonmilieu. De woningen zijn energiezuinig en goed geïsoleerd. De 8 verschillende type appartementen, met oppervlaktes variërend van van circa 60 tot 108 m2, zijn geschikt voor een diverse groep bewoners. Een mooie plek met betaalbare appartementen voor starters, jonge gezinnen en ouderen die graag blijven in de wijk.

Deel project

Nieuwbouw basisschool en appartementengebouw

Programma Basisschool + 53 appartementen
Oppervlakte 4.000 m2 BVO + 4.000 m2 BVO appartementen
Jaar van oplevering 2025
Projectteam Mark Koopman Gjalt van Koten Fung Chow Andrea di Marino Theo Goemaat