NIEUWE WIJKENTREE DOOR STEDENBOUW

Bij de entree van Haarlem in de vooroorlogse Amsterdamsewijk waren na de oorlog portieketagewoningen gebouwd. Deze zijn in opdracht van woningcorporatie Pré Wonen vervangen voor nieuwe huur- en koopwoningen. Op de complexe kavels zijn met chirurgische precisie veel verschillende woningsoorten toegevoegd.

Chirurgische inpassing

De Amsterdamsewijk bestaat uit architectuur tussen het vooroorlogse ambacht met de luchtigheid van de naoorlogse invulling. Bovendien hebben de appartementen grote raamopeningen tot op maaiveld voor veel lichtinval en een goede relatie met de woonstraat.

De woningen op de onderste laag worden ontsloten vanuit de straat. Er wordt gewoond op de verdieping. Ondanks de relatief kleine afstand tussen openbaar en privé voelen bewoners zich niet bekeken in hun woning door deze inpassingen. Zo ontstaat tegelijkertijd geborgenheid en een open straatbeeld.

Projectontwikkeling

In opdracht van Pré Wonen ontwikkelden we deze woningen. Voor aanvang hebben we de haalbaarheid van renovatie ten opzichte van nieuwbouw onderzocht, de marktbehoefte, woonwensen, de economische afwegingen gemaakt en communicatie en participatie verzorgt.

Deze architectuur is in korte tijd tijdens een moeilijke woningmarkt gerealiseerd.

Betaalbaar wonen

Het project is vlak voor de economische crisis gerealiseerd, toen de bouwkosten enorm hoog waren. De uitdaging bestond erin toch betaalbaar wonen te realiseren. Tegelijkertijd moest er een gezonde mix gevonden worden van woningtypes voor maximale opbrengsten en zo laag mogelijk bouwkosten.

Hiervoor is een bijzondere typologie ontwikkeld met parkeren op maaiveld, dat vanaf de straat niet zichtbaar is. De woningen op de eerste verdieping hebben een eigen entree aan de straat, terwijl de hoger gelegen verdiepingen aan de achterkant vanuit een galerij worden ontsloten.

Haarlem Schaepmanstraat KAW architect reimar von meding

Praktische oplossing het meest geliefd

De woningen aan de straat waren een praktische oplossing om betaalbaar parkeren te maken. Ze bleken echter ook de meest geliefde woningen, omdat het woonproduct door bewoners als onderscheidend werd ervaren. Deze woningen worden ontsloten vanuit de straat en er wordt gewoond op de verdieping. Ondanks de relatief kleine afstand tussen openbaar en privé voelen bewoners zich niet bekeken in hun woning door deze inpassingen. Zo ontstaat tegelijkertijd geborgenheid en een open straatbeeld.

Haarlem Schaepmanstraat KAW architect reimar von meding

Aansluiten bij de buurt

De nieuwbouw is een bijdrage aan de wijkvernieuwing. Naast de appartementen realiseerden we eengezinswoningen in huur en koop. Met een beukmaat van 4,80 m zijn deze woningen iets kleiner dan de standaard van 5,40 m. Maar de woningindeling is veel praktischer. Mét ruimere en beter bruikbare slaapkamers. De woningen zijn in de ervaring van de bewoners niet alleen betaalbaarder, maar ook beter. De nieuwbouw sluit aan op de hoeken bij de omgeving. De eindwoningen hebben een mooi uitgewerkte entree met uitbouw van de woonkamer op de kop. Het appartementengebouw sluit met levensloopbestendige woningen aan bij de maat en schaal van de bestaande buurt.

Veel van de lessen die wij bij dit project hebben geleerd voeren we door bij andere projecten. Zo is de parkeeroplossing op maaiveld doorontwikkeld bij de nieuwbouw aan de Koning Davidstraat in Zaandam, hebben wij het concept van kopwoningen met uitbouw toegepast bij de nieuwbouw Hoogeland Naaldwijk en zijn de hoekoplossing met levensloopbestendige laagbouw in een doorontwikkelde vorm toegepast bij de herstructurering van de Vogeltjesbuurt Tilburg.

Deel project

Stedenbouw en nieuwbouw Haarlem

Opdrachtgever Pré Wonen
Locatie Dr. Schaepmanstraat, Haarlem
Programma 44 appartementen en 37 eengezinswoningen
Oppervlakte 14.155 m² BVO
Bouwkosten € 10.843.000 ex. BTW
Jaar van oplevering 2010
Fotograaf Jannes Linders