MEER UITZICHT EN WOONCOMFORT

In Harlingen maakt het huidige wooncomplex genaamd ‘Almenum’ plaats voor 155 nieuwe seniorenwoningen. Met een nieuw stedenbouwkundig plan kan Harlingen verder in de vernieuwing van een stukje stad langs het water.

Laag wooncomfort oplossen

Een verouderd gebouw uit de jaren 50 maakt plaats voor nieuwe, zelfstandige seniorenwoningen voor huidige en toekomstige bewoners van Almenum. Door de slechte, bouwkundige staat hadden de oude bewoners hoge energiekosten en een laag wooncomfort.

Het plan is gebaseerd op het programma van eisen dat De Bouwvereniging, Stichting Huurdersbelangen Almenum en KAW hebben opgesteld in 2019. We deden hierin een uitgebreid onderzoek of renovatie een mogelijkheid was, dat is een duurzamere optie dan nieuw bouwen. Echter liet een studie duidelijk zien dat het teveel kosten met zich meebracht tegenover de kwaliteit die de bewoners ervoor terug zouden krijgen.

Andere benadering

Binnen ons stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan is rekening gehouden met een inclusieve en levendige buurt. Dit resulteert in een mix van sociale huur, vrije sector huur en voorzieningen zoals een restaurant, fysiotherapie en dagopvang. De complexiteit van de opgave lag bij het participatieproces. We hadden namelijk te maken met huidige bewoners, toekomstige bewoners en de omwonenden die ieder hun eigen belang aangaven. We hebben met behulp van uitgebreide films, enquêtes, een maquette, nieuwsbrieven en diverse vergaderingen en presentaties de bewoners meegenomen in de planvorming. Een extra uitdaging in het bereiken van de bewoners waren de verschillende lock-downs tijdens de coronaperiode. 

harlingen almenum stedenbouw kaw harlingen almenum stedenbouw kaw

Van meerdere opdrachtgevers; de Bouwvereniging, de gemeente en Wooncentrum Harlinga ontvingen we ook van ieder hun eigen programma en belangen. Daarnaast vroeg de locatie om een andere benadering dan we gewend zijn:

  • De positie langs het Van Harinxmakanaal geeft belemmeringen met minimale afstanden volgens de regels van Rijkswaterstaat;
  • We bouwden vlak bij de begraafplaats, waar ook rekening moest worden gehouden met afstandsregels;
  • We bouwen achter jaren 30 woningen aan de Midlumerlaan, waarvan de uitstraling sterk wordt gewaardeerd door omwonenden.

Stedenbouwkundig plan

We maakten drie bouwblokken met ruimte voor maximaal 155 woningen, waarvan 130 in eigendom van de Bouwvereniging en 25 woningen in de vrije huursector. Het plan is zo ontworpen, dat er een veilige leefomgeving ontstaat. Bewoners kunnen ongestoord gebruik maken van de woongebouwen en haar voorzieningen, maar ook op een veilige manier het terrein betreden. Heldere en logische verbindingen met duidelijke hoofdentrees zijn hierbij van groot belang.

De omgeving wordt aantrekkelijk voor heel Harlingen. Want er is ruimte voor twee pleinen waar ontmoetingen plaats kunnen vinden voor alle inwoners van Harlingen. In de privé binnentuinen zijn ontmoetingsplekken speciaal voor bewoners van Almenum. Mét veel aandacht voor groen in de parken, leef binnentuinen en groene parkeergelegenheden. Langs de achtertuinen van de bestaande woningen is een groene omzoming van bomen en struiken die in stand wordt gehouden en/of opgewaardeerd wordt met betrekking tot privacy.

kaw stedenbouwkundig plan harlingen almenum stedenbouw windexpert
Nieuwe situatie

Verkeersstructuur | Verbindende wandelroutes tussen stad en kanaal | Ontmoetingsplekken

Van gang naar galerij

De woningen in het nieuwe complex zullen voor een groot deel ontsloten worden met een galerij. Zo hebben bewoners hun voordeur buiten. De buitengalerij heeft verblijfskwaliteit, doordat deze breed, overdekt en uit de wind is. Bewoners kunnen dus ook verblijven aan de binnentuin. Daarnaast zorgt het voor uitzicht op het water dat sterk gewaardeerd wordt door bewoners.

KAW-cultuur

Dit project in Harlingen is een typisch voorbeeld van een samenwerking tussen de adviseurs, projectmanagers en stedenbouwkundigen van KAW en dus typerend voor onze cultuur. Wij werken zo integraal mogelijk en hebben met dit plan een expert op gebied van wind betrokken. Door de ligging dicht bij de Waddenzee, heeft het windonderzoek een cruciale rol bij de vorming van het stedenbouwkundig plan gespeeld. Het hoofddoel was om van de binnentuinen en de twee ontmoetingspleinen een prettige verblijfsruimte in de luwte te creëren.

Door de soepele samenwerking met de gemeente Harlingen konden we vaak sparren met hun stedenbouwkundige. Deze samenwerking is erg belangrijk geweest om tot het uiteindelijke resultaat te komen.

kaw architectuur stedenbouwkundig plan harlingen almenum stedenbouw kaw architectuur stedenbouwkundig plan harlingen almenum stedenbouw

Deel project

Stedenbouwkundig plan Harlingen

Opdrachtgever De Bouwvereniging Gemeente Harlingen
Partners De Stichting Wooncentrum Harlinga Huurdersvereniging Harlingen BruZan Stichting Huurdersbelangen Almenum
Locatie Harlingen
Programma Programma van eisen, bewonerscommunicatie, stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan
Jaar van oplevering 2021