SAMEN MET BEWONERS

Met de wijkvernieuwing in de Groningse wijk Selwerd doen we er alles aan om de gezondheid en het welbevinden van bewoners te verbeteren. In de breedste zin van het woord.

Gaan voor verbetering

1 op de 4 kinderen in Selwerd groeit op in armoede en de gezondheid van de bewoners gaat achteruit ten opzichte van het stedelijk gemiddelde. Met de wijkvernieuwing gaan we voor verbetering voor en door bewoners, gericht op gezondheid en welbevinden. We zoeken samenwerkingen op en gaan mét de bewoners aan de slag voor zowel de woningen, de openbare ruimte en de sociale cohesie.

Landelijk onderzoek wijst steeds weer uit dat binnen de wijkvernieuwing de meest positieve effecten worden gezien in die wijken waar op grote schaal en op breed terrein maatregelen zijn getroffen. Daarom kiezen we in Selwerd voor een integrale aanpak: zoveel mogelijk plannen en ideeën worden met elkaar gecombineerd. Bijvoorbeeld door bewoners met afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op te laten doen, door ze letterlijk mee te laten werken bij de renovatie of nieuwbouw.

Sunny Selwerd

Als projectmanager zorgen wij voor de programmasturing van de tientallen projecten in de wijk en de bestuurlijke afstemming. Maar het belangrijkst: zorgen dat iedereen elkaar weet te vinden. Alle partners in de wijk hebben de handtekening gezet onder een plan om zo integraal mogelijk samen te werken en mét bewoners aan de slag te gaan. Woningcorporaties, welzijnsinstellingen, politie, zorgpartijen, onderwijs en warmtebedrijven doen dit onder de naam Sunny Selwerd

Alles wat we doen in Selwerd draagt bij aan de gezondheid en welbevinden van de bewoners.

Wietske Schober

Werken aan 4 doelen

Het fysieke doel bij de wijkvernieuwing is: het verbeteren van de woningen door renovatie en in sommige gevallen door sloop en nieuwbouw (we bouwen ruim 1000 nieuwe woningen in de wijk), de aanleg van een warmtenet en het opknappen van de openbare ruimte. We hebben de aandachtsgebieden van de gemeente Groningen vertaald in 4 concrete doelen die bijdragen aan de gezondheid en het welbevinden van de bewoners:

• Iedereen kan gelukkig zijn en gezond bewegen in Selwerd;
• Samen wonen we betaalbaar en duurzaam;
• Onze openbare ruimtes zijn veilig en mooi groen;
• Iedereen kan meedenken, meepraten en meedoen.

Doordat er cross-overs gemaakt worden tussen de verschillende doelen zijn de programma’s in de wijk niet onder één doel te vangen. Zoals bij de aansluiting van de wijk op Stadsverwarming. Dat gaat in eerst instantie over betaalbaar en duurzaam wonen, maar omdat de straat toch open moet wordt ook direct de openbare ruimte aangepakt. Bewoners denken mee en overlast in de straat wordt éérst opgelost. Uiteindelijk raakt het alle doelen. Door koppelkansen te benutten bereiken we veel meer.

Ruimtelijke herinrichting sociaal benaderen

Door de aanleg van het warmtenet gaan de straten op de schop. Ruimtelijke inrichting, groen, wandel- en fietsroutes en milieukundige kwaliteit zijn van belang als het gaat om invloed op gezondheid. Om zicht te krijgen op de behoefte van de bewoners hebben we gewerkt met de ABCD-aanpak. Deze aanpak volgt 4 stappen om een buurtkaart in te vullen, sleutelfiguren te vinden en een sterk netwerk te creëren. Door bewoners aan de voorkant actief te betrekken bij de herinrichting ontstaat een grotere sociale cohesie: hoe gaan we hier samen fijn wonen?

Focus op groen en ruimte voor bewegen

Samen met bewoners hebben we gekeken hoe we de openbare ruimte in hun wijk gaan verbeteren. Met het concept ‘de bouwdoos’ als houvast, waarin vaste spelregels voor de herinrichting zijn vastgelegd. De focus ligt op vergroenen en meer ruimte voor bewegen. We gaan nu naar een wijk die meer gericht is op verblijven, in plaats van de dominantie van auto’s. Het was grijs met veel asfalt, nu zijn er rode stenen en grote plantenbakken op de stoep. Met de projectleiding herinrichting blijven we steeds in gesprek met bewoners en sturen we bij. Wat werkt er wel? Wat mist er nog voor bewoners? Zodat meerdere generaties een gezondere leefomgeving hebben.

KAW wijkvernieuwing groningen selwerd buurtregisseur bewoners muurschildering

Minder overlast door inzet buurtregisseur

Om echt verschil te maken moet je de wijk en bewoners goed kennen. Van binnenuit antwoord krijgen op de vraag: hoe is het om hier te wonen? Buurtregisseur Daan Kingma begint zijn werkdag vaak in de wijk. Even een praatje maken bij het schoolplein. Hij werkt aan het versterken van de sociale basis en bewaakt de koers van de sociale agenda. De informele aanpak en de kennis die je daarmee uit de wijk ophaalt zorgt voor een preventieve overlastaanpak. Niet op overlast acteren, maar voorkomen dat er nieuwe overlast komt.

Soms is het ook meebewegen met mooie ongeplande initiatieven en die faciliteren. Zo kwam er een idee van een mevrouw uit de wijk die vond dat de kale buitenmuur van haar huurwoning wel wat kleur kon gebruiken. Samen met het artistieke duo VAAF zijn er ideeën voor de schildering opgehaald in de wijk en bij de uitvoering mochten de buurtkinderen meehelpen. Tijdens dit soort activiteiten ontdek je de dynamiek van de straat en ontstaat er verbinding tussen oude en nieuwe buurtbewoners.

Deel project