DE GEZONDE STAD KOMT SAMEN

Bij de wijkvernieuwing van Selwerd vormt Healthy Ageing de rode draad. Voor bewoners hoeft niet alles nieuw, maar wel beter!

Healthy Ageing

In Groningen hebben we te maken met toenemende gezondheidsverschillen tussen groepen en wijken. De inwoners van Groningen leven korter dan het landelijke gemiddelde. Daarnaast groeit de stad en neemt de druk op de openbare ruimte toe. In opdracht van de gemeente Groningen ontwikkelden we een visie op Healthy Ageing (gezond ouder worden). Hoe creëren we een gezonde stad?

Selwerd is zo’n wijk waar de gezondheid van bewoners achteruitgaat ten opzichte van het stedelijk gemiddelde. Met een wijkvernieuwing gaan we voor verbetering voor en door bewoners, gericht op gezondheid en welbevinden. We zoeken samenwerkingen op en gaan mét de bewoners aan de slag voor zowel de woningen, de openbare ruimte en de sociale cohesie. 

Gezonde Stads-aanpak

In Selwerd komt de Gezonde Stads-aanpak tot leven. Wij geven invulling aan de zes aandachtsgebieden gegeven vanuit de gemeente: Actief Burgerschap, Bereikbaar Groen, Actief Ontspannen, Gezond Verplaatsen, Gezond Bouwen en Gezonde Voeding. Oftewel de G6. Over 10 jaar hebben we de meest voorkomende fysieke en sociale gezondheidsproblemen binnen Selwerd terug gebracht tot onder het stedelijk gemiddelde.

4 doelen voor Selwerd

De G6 aandachtsgebieden zijn vertaald in 4 doelen die bijdragen aan “Gezondheid en welbevinden”: gezondheid en geluk, betaalbaar en duurzaam wonen, groene en veilige buurt en meedenken, meepraten en meedoen.

Het fysieke doel: renovatie, sloop en nieuwbouw van 700 woningen en het opknappen van de openbare ruimte. Op het gebied van gezondheid en geluk ligt de vraag: hoe gaan we te werk, wat doen we en doen we dat goed? 1 op de 4 kinderen groeit op in armoede, er zijn een groot aantal minima huishoudens, er wonen 80 nationaliteiten en de diversiteit in doelgroepen is groot. Maar de sociale cohesie is op sommige plekken sterk. Een mooie basis.

Ruimtelijke inrichting, groen, wandel- en fietsroutes en milieukundige kwaliteit zijn van belang zijn als het gaat om invloed op gezondheid.

We blijven scherp: wat gaan we morgen anders doen dan vandaag?

Henk kieft

Directeur KAW

Landelijk onderzoek wijst steeds weer uit dat binnen de wijkvernieuwing de meest positieve effecten worden gezien in die wijken waar op grote schaal en op breed terrein (wonen, werken, leren, opgroeien, integreren, veiligheid, leefomgeving) maatregelen zijn getroffen. Daarom kiezen we voor een integrale aanpak met deze wijkvernieuwing. 

Actiegroepen

Wij vertalen de visie in actie. De wijkvernieuwing kent een groot krachtenveld aan betrokkenen. Om dit in goede banen te leiden zijn er drie vaste afstemmingsorganen. Zie afbeelding hieronder. 

We werken daarnaast aan verbindingen met nieuwe partijen, zoals zorgverzekeraars. UMCG en RUG monitoren en onderzoeken de effecten van deze samenwerking in de komende jaren intensief, daarbij geholpen door statistici van de gemeente. ZonMW biedt ons ondersteuning bij gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

Wat doen we concreet

  • Met het wijkbedrijf en de wijkwerkplaats ondersteunen we bewoners met meedenken, meepraten en meedoen.
  • Wijkrestaurant de Duindoorn: Het wijkrestaurant is een leerontwikkelplek, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder professionele begeleiding zich ontwikkelen in de horeca en dienstverlening. Een kop koffie, een drankje of een eenvoudige, toch goede, gezonde en betaalbare maaltijd kun je hier halen.
  • Een groene en veilige buurt realiseren we door het betrekken van de politie en het WIJ-team en acties te bedenken op de inrichting van de leefomgeving en het gevoel van veiligheid.
  • Een veilige en aantrekkelijke woonomgeving: het vele groen en water vormt straks in en om de wijk een aantrekkelijke omgeving voor mensen om in te bewegen, sporten, ontmoeten en recreëren. Er zijn veel mogelijkheden voor actieve recreatie binnen de buurten en het aantal verkeersongevallen en geweldsdelicten is gehalveerd. Bewoners gaan ook zelf aan de slag om deze omgeving te creëren. 
  • Met de corporaties bouwen we duurzame en gezonde woningen.
  • Door nauw contact met de buurtregisseur, de vertaling en uitvoering van de doelen door onze projectleiders in hun deelgebieden, leiding te geven aan het communicatieteam en regelmatig onderzoek te doen in de wijk werken we aan het geluk in de wijk.

Natuurlijk doen we nog meer in Selwerd. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Wietske. En kijk ook eens op de website van Sunny Selwerd

Miranda Janssens, Beatrice Montesano en Suzan Wierenga pakken een fysiek deel van de wijkvernieuwing op. Wil je daar meer over weten? Neem contact op. 

Deel project