WONEN MET ZORG OP DE HEI

Midden in het bos en tussen de heide kun je in Schaijk wonen met zorg. In de Nieuwe Hoeven vind je ook mooie binnentuinen en een winkeltje met streekproducten.

Wonen met zorg kan ook anders

Soms is de kwaliteit van de omgeving zo mooi, dat de bebouwing afbreuk doet aan het geheel. In Schaijk was het tijd voor de vervanging van het woonzorggebouw van BrabantZorg. Het was sterk verouderd en paste niet meer in de prachtige omgeving van Maashorst bij Schaijk.

Prachtig om te zien hoe het buurtschap tot leven komt en bewoners rust
vinden in het groen.

Jackel Henstra

Projectarchitect

De locatie kent naast woonzorggebouwen ook een nieuw buurthuis, verschillende facilitaire ruimten en er wordt gewerkt aan een grotere wisselwerking met het omliggende groen. Het gebied is zo’n fijne woonomgeving dat de wachtlijst groeit. Wij ontwerpen de nieuwe zorgwoningen naar de wens van de gebruikers, passend in de omgeving en met respect voor de natuur. De bewoners van Nieuwe Hoeven hebben te maken met geheugenproblemen, vooral in gedragsproblematiek. 

KAW buurthuis zorggebouwen architectuur jackel henstra wonen bos heide natuur Schaijk

Blijven ontmoeten

We maken eenlaagse bebouwing verdeeld in meerdere losstaande gebouwen. Bij dit woonzorggebouw stappen dus af van het idee: alle bewoners onder één dak. In elk gebouw wonen twee woongroepen, de binnentuin wordt gedeeld met twee woongebouwen die samen een buurtschap vormen. Deze tuin is onderdeel van het wonen. Wil je als bewoner of personeel naar een andere woongroep, dan moet je meestal via deze tuin. Dit stimuleert de beweging en het buiten zijn, maar geeft ook een stukje geborgenheid. Het personeel kan elkaar op deze manier alsnog snel te hulp schieten.  

Tijdens de ontwerpfase werd aan de bewoners steeds de vraag gesteld: ‘Zou je het thuis ook zo doen?’ De basisvoorzieningen zitten in het eigen gebouw. Voor al het andere, zoals de was of een paar boodschappen, moeten bewoners of begeleiding naar de gemeenschappelijke houten buurtschuur. Alsof ze even naar de winkel gaan. De buitenlucht in en anderen ontmoeten. Net als thuis. In de buurt vind je een voedselbos, een plukroute, teeltvelden voor groenten en een hooiberg. Hiermee stimuleert BrabantZorg ook dat bewoners meer gebruik maken van de buitenruimte. Dit geeft positieve aandacht aan collectieve ruimte, gezondheid en ontmoeting.

KAW zorggebouwen architectuur jackel henstra wonen bos heide natuur Schaik

Oude en nieuwe situatie

Woonzorggebouw in landelijke sfeer met hout

De architectuur is geïnspireerd op ons eerdere ontwerp van de Stadspoort in Eindhoven. Het is een doorontwikkeling van de landelijke, boerderij sfeer en de bouwwijze met lage milieu-impact. Zowel de woningen als het buurthuis bestaan uit houtskeletbouw. Met prefab wanddelen, waardoor er in korte tijd gebouwd kon worden. Dit bespaart CO2 in uitvoering en door het bouwen in hout wordt CO2 ook weer opgeslagen. Bovendien levert dit een hoge bouwkundige kwaliteit. De buurtschuur is dé plek voor algemene, gezamenlijke activiteiten. De grote houten spanten aan de binnenkant zorgen voor een fijne akoestiek en met het uitzicht naar buiten is dit echt een plek van rust. Er is een kleine film- en muziekruimte, de keuken en wasruimte maar ook een winkeltje met streekproducten.

Meer thema’s

Wonen met zorg gaat om fijn, veilig en geborgen wonen. Thema’s als collectief wonen, duurzaamheid en circulariteit nemen wij serieus in elk ontwerp. Maar het moet haalbaar blijven. En samen kun je meer. Met het werk van een landschapsarchitect is de tuin zorggericht en motiveert de bewoners van het woonzorggebouw om naar buiten te gaan. Het onderhoud wordt gedaan door een lokale, sociale werkvoorziening. Zo kunnen mensen met de wens voor dagbesteding hier terecht.

Deel project

Woonzorggebouwen Schaijk

Opdrachtgever BrabantWonen
Duurzaamheid Houtskeletbouw, zonnepanelen, gasloos
Huurder BrabantZorg
Programma 7 woonzorggebouwen voor 14 groepen, buurthuis en kapschuur voor dagbesteding en werkplaats
Jaar van oplevering 2023 1e fase: vier woongebouwen en buurthuis 2024 2e fase: woongebouw en kapschuur
Fase 3, n.t.b.: twee woongebouwen
Fotograaf Stijn Poelstra