Wijk- & dorpsvernieuwing

Nieuwe woningen in het aardbevingsgebied zijn duurzaam, toekomstbestendig én verhogen de leefbaarheid in het gebied. Zet aardbevingsgeld strategisch in en maak een grote stap in je portefeuille strategie.

Versterk de leefbaarheid, zet aardbevingsgeld slim in!

Elk dorp in het aardbevingsgebied kampt met verzwakte en onveilige woningen, leegstand en krimp. Dit vraagt om strategische keuzes voor je bezit als geheel.

Creëer een vernieuwde leefbare en sterke regio met het geld voor de noodzakelijke aardbevingsmaatregelen. Maak de woningen meteen toekomstbestendig en CO2neutraal. Zo wordt de aardbevingsproblematiek een kans voor een toekomstbestendige portefeuillestrategie.

Bereik meer door geld voor betere openbare ruimte, ontmoetingsplekken en bereikbaarheid te bundelen. Wij kijken breed naar woning, wijk of dorp en zien kansen om de leefbaarheid te versterken. 

Bouw op de juiste plekken terug en maak je bezit toekomstbestendig

Maak goede keuzes waar je sloopt en herbouwt. De plek bepaalt grotendeels de toekomstwaarde van de woning. Wij onderzochten woningen op bevingsgevoeligheid, leefbaarheid en woningmarktpotentie en brachten dit voor het aardbevingsgebied in kaart. Met deze informatie bepaal je je zwakste bezit.

Bekijk waar je goede woningen staan, en waar je aardbevingsbestendige nieuwbouw clustert. Belangrijk: bereikbaar en nabij voorzieningen. Op basis van onze marktkennis in het gebied adviseren wij waar nieuwbouw toekomstbestendig is, en waar niet.

Voorkom dat versnipperd bezit de sloopplannen bemoeilijkt. Wil je de rest van het rijtje aardbevingsbestendig maken, dan moet je de woningen eerst opkopen. Soms is dit te kostbaar. Wij ontwikkelen vernieuwende instrumenten, zoals WOG of fondsvorming, als oplossing voor slecht particulier bezit.

KAW ontwerpt mooie, aardbevingsbestendige woningen waar bewoners zich thuis voelen.

Luister naar bewoners en laat ze zich weer veilig voelen

Angst en weerstand verminderen bij bewoners is noodzakelijk in het aardbevingsgebied, zeker als de buurt op een andere plek herbouwd wordt. Luister naar de bewoner en win zijn vertrouwen. Bied perspectief op een veilige woning met lagere energielasten. Wij hebben ruime ervaring met versterken en aardbevingsbestendig ontwerpen – natuurlijk gasloos.

Trap niet in de valkuil bewoners voor een voldongen plan te stellen. Neem ze mee in het proces, zo creëer je medewerking en draagvlak. Wij onderzoeken de mogelijkheden voor individuele keuzes en maken deze inzichtelijk. Daarmee zien bewoners dat de aardbevingsbestendige nieuwbouw meer woongeluk biedt.

Ga aardbevingsbestendig bouwen

Zet in op behoud van aangezicht en sfeer van dorp en landschap. Wij kennen de architectonische kwaliteiten en karakteristieken en weten wat belangrijk is. Want onze provincie mag geen Vinex-wijk worden!

Behoud de eigen identiteit van dorpen en grijp deze kans om een nieuwe Groningse stijl te ontwikkelen. Laat de traditionele baksteenbouw los: geen steenstripimitatie maar een nieuwe kwaliteit! Wij gaan voor een nieuwe Groningse stijl. Zo zet je in op landschappelijke kwaliteit.

Cultureel erfgoed, zoals beeldbepalende panden en dorpsgezichten, is mededrager van de lokale identiteit. Wij wegen de individuele belangen en die van het erfgoed goed af. Wij helpen gemeenten bij het vormen van collectieven met huiseigenaren om in efficiënt proces tot mooie straatgezichten te komen.

Aardbevingsbestendige nieuwbouw biedt kansen voor een leefbare en sterke regio.

Maak samen met bewoners een veilige, vertrouwde en fijne woonomgeving in een prachtig Groningen.

Wijkvernieuwing in Selwerd