Marktonderzoek zorg

Geef je plannen en visies voor wonen en zorg een stevig fundament. Onderzoek daarom de vraag onder de verschillende groepen zorgvragers, ga na in hoeverre het aanbod daarop aansluit qua wonen, plek en omgeving. Vertaal dat naar concrete kennis waarmee je wonen en zorg nu en in de toekomst passend maakt.

Onderzoek de werkelijke vraag naar wonen en zorg in je werkgebied

Er is meer nodig dan alleen kennis van demografie en vergrijzing om de vraag naar wonen en zorg te meten. Wij combineren demografie, de veranderingen in woonbehoefte van jong en oud qua type en woonomgeving, verschil tussen zelfredzame en afhankelijke mensen, en veranderende regelgeving in één analyse.

Hiermee kom je te weten welke behoeftes verschillende groepen op de woningmarkt hebben. Wij brengen de vraag in kaart van gewoon blijven wonen met kleine aanpassingen tot intramurale zorg, en van de doorsnee zorgwoning tot nieuwe woonconcepten.

Weet waar aanbod en vraag aan wonen en zorg mismatcht

Tegenover de vraag staat het aanbod. Hoe beter dat aansluit op de vraag en hoe flexibeler het inzetbaar is, hoe meer mensen prettig en veilig kunnen wonen. Wij inventariseren welke zorgpartijen in het gebied actief zijn, en wat voor zorg en intra- en extramurale woonvormen ze bieden. Ook de overige voorzieningen zoals 1e-lijnszorg brengen we in kaart.

Ontdek waar welke woningen niet aansluiten bij de huidige of komende vraag, en of dat ligt aan de woningtypologie of de woonomgeving. Met onze aanbodanalyse weet je of er genoeg juiste woningen op de juiste plek staan. Zo heb je concrete informatie in handen welke woonproducten ontbreken, waar nieuwbouw wenselijk is en waar aanpassing of transformatie van bestaande woningen of eenheden uitkomst biedt.

KAW onderzoekt de vraag van verschillende zorgvragers en of het aanbod daarop aansluit qua wonen, plek en omgeving.

Vertaal duidelijke conclusies naar passend woonzorgaanbod

Wij vertalen met jou de uitkomsten van de analyse naar conclusies waarmee je aan de slag kunt. Wij brengen kennis van professionals en andere betrokkenen overzichtelijk bijeen met de data in cijfers en kaarten. Dit helpt je een goede woonzorgvisie op te stellen voor je werkgebied met partners in de zorg. Ook is het een goede basis om investeringskeuzes voor je vastgoed op te baseren.

Verzamel kennis en zorg dat alle mensen met een zorgvraag kunnen kiezen voor passend wonen

Zet alle kennis in voor een toekomstbestendige woonzorgvisie!

Neem contact op met onze adviseur Evelien