Ontwerp zorggebouwen

Stel het leefgeluk van de bewoner centraal bij nieuwbouw zorgvastgoed en creëer binding met de buurt, faciliteer efficiëntere zorg en gun bewoners een goede oude dag.

Faciliteer efficiënte zorg in een toekomstbestendig gebouw

Ontwikkel je nieuwbouw zorgvastgoed; maak het dan flexibel. Wij ontwerpen specifiek vanuit expertise in de zorg, en generiek vanuit onze brede blik op de wereld. Zo realiseren we maatwerk voor nu, dat aanpasbaar is aan de snel veranderende zorgwereld.

Denk nu al na over een tweede leven voor je gebouw. Samen rekenen we verschillende realistische toekomstscenario’s door. Daarmee overtuig je je Raad van Commissarissen voor een zorggebouw dat op lange termijn zijn waarde behoudt.

Laat je personeel efficiënt zorg verlenen. Wij verdiepen ons in hun werkdag en -nacht om hun behoeftes te begrijpen. Onze schetsmodellen tonen hoe het gebouw werkt en maken de ruimtelijke consequenties van het PvE zichtbaar. Zo maak je de juiste plattegrondkeuzes voor een efficiënt gebouw.

Gun bewoners een goede oude dag met Healthy Ageing

Laat bewoners hun eigenwaarde behouden en zet menswaardig beleid centraal in het ontwerp. Als architect kunnen wij de tevredenheid van bewoners positief beïnvloeden, en daarmee ook dat van personeel. Want blije, rustige bewoners trekken meer familie en vrijwilligers aan. Dat is nodig nu er steeds minder handjes zijn.

Gebruik domotica zodat de bewoner langer regie over eigen leven houdt. Zorg daarnaast dat je overprikkeling van bewoners voorkomt. Bijvoorbeeld door meer aandacht te besteden aan verlichting en tactiele en akoestische materialen. Bij nieuwbouw zorgvastgoed zetten wij onze kennis van dementievriendelijk ontwerp in om minder medicijngebruik, betere nachtrust en een gezonder leven te verwezenlijken.

KAW overziet het gehele plaatje, brengt creativiteit, nieuwe oplossingen en verbindt geld, proces en ideologie.

Verplaats je in de omgeving en creëer binding met de buurt

Goedde zorggebouwen hebben een hechte relatie met de omgeving. Laat ons een analyse maken van de directe buurt, om een solide stedenbouwkundige visie te ontwikkelen.

Creëer binding met de buurt door te denken in koppelkansen. Wij zien welke voorzieningen er al zijn en gaan actief op zoek naar mogelijke samenwerkingen. Want hoe aantrekkelijker en verbondener het gebouw is, hoe groter de kans dat mensen graag in contact komen.

Enthousiasmeer dorps- en wijkbewoners vrijwilliger te worden. Wij inspireren hen door perspectief te bieden. Bijvoorbeeld door hen mee te laten denken bij de inrichting van een openbare beweegtuin.

Ontwikkel een zorggebouw met meerwaarde voor bewoners én de omgeving.

Schakel onze expertise in om met architectuur, stedenbouw en zorgvisie uit een hand tot een onderscheidend concept te komen.

Bekijk succesvolle projecten