WONEN IN DUURZAME UITBLINKER

Wonen in het groen met maximale natuurwaarde en minimale verharding. De Heemtuinen is een ode aan de naoorlogse Westwijk met de kwaliteit van wonen van nu.

Een maximaal groen plan

Groene leefomgevingen, minimum aan infrastructuur en gekoppeld aan de centrale groenzone Heempark van Vlaardingen. Gecombineerd met wateropvang, nestplekken voor vogels en veel plek voor biodiversiteit. Het plangebied De Heemtuinen is maximaal groen tot in de gevel, heeft een maximaal blauwe infiltratiezone en krijgt minimale bouwvelden en verhardingsvlakken. Hiermee is het project bijzonder klimaatadaptief. De nieuwe groene vallei in De Heemtuinen, met rijke bloemenvelden en bijbehorende biodiversiteit, verbindt de cultuurhistorische groenstructuur van het al bestaande Heempark.

Alle huishoudens zijn welkom in De Heemtuinen. We stellen zowel een nieuwe bewonersgroep, als veel Vlaardingse huishoudens in staat om hier een woning te betrekken. Door de diversiteit van woningen in het project willen we bijdragen aan de sociaal-maatschappelijke samenhang in de wijk.

kaw Heemtuinen Vlaardingen architect duurzaam woonwijk klimaatadaptief biodiversiteit groen plangebied

Tijdloze architectuur

De woningen in De Heemtuinen hebben een tijdloze architectuur met een eigentijds kwaliteitsniveau. Ze zijn nul-op-de-meter en maken onderdeel uit van een duurzame, groene omgeving, waarin contact tussen de woning zelf en de openbare ruimte centraal staat. Het klimaatdak biedt ruimte voor zonnepanelen en het polderdak vangt water op. De waterinfiltratiezones maken het weer van de afgelopen week zichtbaar.

Parkeren in de openbare ruimte is tot een minimum beperkt. Alle bewoners parkeren onder de groene pergola’s van het binnenterrein. In alle blokken is ook ruimte voor deelauto’s die iedereen kan gebruiken. 

Het project biedt een grote diversiteit aan bijzondere woningtypologieën. De grondgebonden woningen zijn ontwikkeld volgens het ‘smal, als het niet breed kan’ concept van KAW. Luxe loft-achtige woningen met een flexibele indeelbaarheid en veel woonplezier. De appartementen en grondgebonden woningen bieden woonruimte voor bijvoorbeeld starters, empty nesters en jonge gezinnen. Je hebt als bewoner een ruime groene buitenruimte, waar duurzaamheid tastbaar is door aanwezigheid van groen, water en dieren. Alle woningen zijn geschikt voor wonen met zorg.

Heemtuinen Vlaardingen Gjalt van Koten Reimar von Meding KAW architectuur impressie

Bouwen volgens het principe van lifecycle denken

We bouwen met een zo vergaand mogelijk droge bouwmethode en een kleine bouwplaats. Dat betekent dat wij met bouwelementen werken, die zoveel mogelijk geprefabriceerd worden. Zo houden we het energieverbruik op de bouw laag. Elementen en materialen worden in elkaar gezet, maar kunnen op lange termijn weer uit elkaar worden gehaald. Wij ontwerpen hiermee volgens het principe van lifecylce denken.

In het materiaal werken wij met de dubbele betekenis van duurzaam. Zowel materiaal dat lang meegaat en daarvoor niet alleen duurzaam is, maar vooral ook goed gedetailleerd wordt, zodat het lang goed blijft en mooi verouderd. Daarnaast gebruiken we materiaal met een zo laag mogelijke ecologische footprint door de combinatie van steenachtige materialen en houtaccenten.

Biodiversiteit

In het plan maken we ruimte voor de biodiversiteit in de wijk. Voor ondersteuning van de bijen en insecten maken we beplantingsplannen met een jaarronde bloeiboog. We planten beplanting en bomen met een EKO-keurmerk en/of Milieukeur en voor de vogels nemen we neststenen op in de bebouwing. Daarnaast houden we rekening met natte natuur en droge habitats om de bijbehorende diersoorten te kunnen ondersteunen. Het plan op gebied van natuur, duurzaamheid en biodiversiteit is veelomvattend. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

We maken maar liefst 55% van het plangebied groen.

Hittestress en watermanagement

Met innovatieve producten van open verhardingen, minimaal verharden, het planten van grote bomen en slim watermanagement door waterinfiltratiezones die de waterstand ook in tijden van droogte gelijk houdt, zorgen we voor voldoende maatregelen om hittestress tegen te gaan.

We maken maar liefst 55% van het plangebied groen en minimaliseren dus optimaal de verharding en opwarmingsvlakken. Als er dan toch verharding komt zetten wij in op een verlaagde opwarmingswaarde. Dit doen we door o.a. gevelbekleding van hout en veel lichtgekleurde materialen toe te passen

Bereikbaarheid en leefbaarheid

Een goed plan ontwikkel je samen. Samen met de locatiedeskundigheid van de gemeente, lokale ondernemers, omwonenden en toekomstige bewoners. De bouw is een reizend circus waarbij elke plek haar eigen aandacht en specifieke uitdagingen kent. Een verhelderend omgevingsmanagement is essentieel voor een vlotte en succesvolle ontwikkeling en realisatie. We betrekken de omgeving actief en stellen een lokale omgevingsmanager aan die de buurt en de belangen kent. Zo werken we aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de wijk, ook tijdens de bouw.

Deel project

Duurzame nieuwbouw "De Heemtuinen" Vlaardingen

Opdrachtgever Timpaan
Partners LAP Landscape & Urban Design DWA
Duurzaamheid NOM, Integratie van flora en fauna, Klimaatadaptief landschap, herbruikbare en hergebruikte materialen, houtbouw, deelmobiliteit, sociale duurzaamheid (community building)
Impressies Vero Digital & KAW
Programma 179 appartementen en woningen