KLIMAATADAPTIEVE RENOVATIE

Sociale huurwoningen renoveren én vergroenen met groendaken. Met de grootschalige renovatie van De Kuil in Bergen op Zoom zetten we maximaal in op een klimaatadaptieve buurt.

Duurzame ambities

Niet alleen woningen verduurzamen, maar ook de straat en uiteindelijk zelfs de hele wijk klimaatneutraal in 2050. Dat is de ambitie van woningcorporatie Stadlander. Voor de renovatie van 171 woningen zijn wij samen met Constructif op zoek gegaan naar zoveel mogelijk duurzame oplossingen voor De Kuil.

De Kuil Bergen op Zoom renovatie groene daken mos paneel gevel De Kuil Bergen op Zoom renovatie groene daken mos paneel gevel

Vanuit de grote schaal

Klimaatadaptieve maatregelen kunnen elkaar versterken. Daarom hebben we, voor een zo groot mogelijk effect op de verhoging van de biodiversiteit in de hele wijk, eerst vanuit de grote schaal het plan bedacht. We kijken naar de hele omgeving: de straten, groenstructuren, daken en tuinen. Vanuit dat vergezicht hebben we in het plan verschillende ingrepen aan de gemeente gepresenteerd om in de toekomst het straatprofiel te vergroenen. Bijvoorbeeld met groenstroken in straten, basistuinen aanleggen bij huurwoningen of waterpasserende tegels. Kleine ingrepen die samen een groot verschil kunnen maken voor de biodiversiteit in een wijk.

Groendaken in sociale huur

Toen het vergezicht in grote lijnen stond, hebben we ingezoomd op de woningen en de aanpak voor de verduurzaming verder vormgegeven. Alle woningen worden gerenoveerd en verduurzaamd. Ongeveer 70 woningen krijgen een groen dak. De toepassing van groendaken lukt niet altijd in de sociale huursector, maar Stadlander durft te innoveren en andere keuzes te maken. Alle woningen worden voorzien van zonnepanelen en bewoners die dat willen kunnen kiezen voor een klimaatadaptieve berging of een opgeknapte garagebox voorzien van mos-sedum daken.

De Kuil Bergen op Zoom renovatie groene daken mos paneel gevel

Onderzoekstraject met mos op de gevel

Voor op de gevels ambieerden we borstweringspanelen waar mos op kan groeien. Er zitten verschillende klimaatadaptieve voordelen aan mos op de gevels: mos draagt bij aan het terugdringen van warmte, neemt CO2 en stikstof op en zet dit om in zuurstof én het fungeert als natuurlijk luchtfilter doordat fijnstof wordt afgebroken. Een mooi plan, alleen de innovatieve panelen die we voor ogen hadden bestonden nog niet.

Vanuit onze gezamenlijke groene ambitie zijn we met Constuctief en Stadlander op zoek gegaan naar mogelijkheden om de mospanelen zelf te ontwikkelen. In samenwerking met bio-technologie ontwikkelaar Respyre is de realisatie van de borstweringspanelen in volle gang! Zo’n nieuwe ontwikkeling met levend, natuurlijk materiaal kent soms wel wat hobbels op de weg. Voor het waarborgen van de kwaliteit is het nodig dat het product nog net wat langer doorontwikkeld wordt. Voorlopig worden de gevels daarom eerst voorzien van een ander soort borstweringspanelen. Met écht mos, maar wel iets anders dan we oorspronkelijk bedacht hadden. We blijven de groei en doorontwikkeling van de innovatieve panelen door Respyre verwachtingsvol volgen!

KAW renovatie De Kuil Bergen op Zoom klimaatadaptief Wouter Rooijackers

De was kan nog buiten hangen

Met zoveel klimaatadaptieve veranderingen in de leefomgeving is het belangrijk om de bewoners te betrekken bij het proces en te luisteren naar de vragen en bezwaren die er zijn. Door te werken met klankbordgroepen hebben we rekening gehouden met de wensen van bewoners. De uitwerking daarvan zit in de kleinste details. ‘Kan de was nog wel buiten hangen bij al dat groen?’ was een vraag van bewoners. We hebben de mospanelen zo op de gevel geplaatst dat dit kan, net als voorheen.

Verder gaan dan de opgave

Doordat we vanuit de grote schaal gekeken hebben dragen we met deze renovatie bij aan de realisatie van duurzame ambities van Stadlander. De bewoners zijn blij, want terwijl ze in hun eigen woning kunnen blijven zitten, krijgen ze een comfortabele, duurzame woning én een gezonde en groene leefomgeving waar biodiversiteit steeds meer ruimte zal krijgen. Zo dragen we maximaal bij aan een klimaatadaptieve wijk.

De_Kuil_Bergen Op Zoom Wouter Roijackers KAW stadlander renovatie groendak mospanelen

Deel project

Klimaatadaptieve renovatie Bergen op Zoom

Opdrachtgever Stadlander
Partners Constructif Respyre
Duurzaamheid CO2 vrije wijk in 2050
Bijzonderheid Groendaken op sociale huurwoningen én onderzoekstraject met mospanelen
Programma Renovatie 171 woningen
Jaar van oplevering In uitvoering 2023
Fotograaf Bas Gijselhart