WONEN MET ZORG OP DE HEI

Midden in het bos en tussen de heide kun je in Schaijk wonen met zorg. In de Nieuwe Hoeven vind je ook mooie binnentuinen en een winkeltje met streekproducten.

Wonen met zorg kan ook anders

Soms is de kwaliteit van de omgeving zo mooi, dat de bebouwing afbreuk doet aan het geheel. In Schaijk was het tijd voor de vervanging van het woonzorggebouw van BrabantZorg. Het was sterk verouderd en paste niet meer in de prachtige omgeving van Maashorst bij Schaijk.

Je loopt zo vanaf je huis de heide in.

Jackel Henstra

Projectarchitect

De locatie kent naast woonzorggebouwen ook een nieuw buurthuis, verschillende facilitaire ruimten en er wordt gewerkt aan een grotere wisselwerking met het omliggende groen. Het gebied is zo’n fijne woonomgeving dat de wachtlijst groeit. Wij ontwerpen de nieuwe zorgwoningen naar de wens van de gebruikers, passend in de omgeving en met respect voor de natuur. De bewoners van Nieuwe Hoeven hebben te maken met geheugenproblemen, vooral in gedragsproblematiek. 

KAW zorggebouwen architectuur jackel henstra wonen bos heide natuur Schaijk

Blijven ontmoeten

We maken eenlaagse bebouwing verdeeld in meerdere losstaande gebouwen. We stappen dus af van het idee: alle bewoners onder één dak. In elk gebouw woont één woongroep en met vier woongroepen deel je één binnentuin. Deze tuin is onderdeel van het wonen. Wil je als bewoner of personeel naar een andere woongroep, dan moet je meestal via deze tuin. Dit stimuleert de beweging en het buiten zijn, maar geeft ook een stukje geborgenheid. Het personeel kan elkaar op deze manier alsnog snel te hulp schieten. 

In de buurt vind je een voedselbos, een plukroute, teeltvelden voor groenten en een hooiberg. Hiermee stimuleert BrabantZorg ook dat bewoners meer gebruik maken van de buitenruimte. Dit geeft positieve aandacht aan collectieve ruimte, gezondheid en ontmoeting.

KAW zorggebouwen architectuur jackel henstra wonen bos heide natuur Schaik

Oude en nieuwe situatie

Landelijke sfeer

De architectuur is geïnspireerd op ons eerdere ontwerp van de Stadspoort in Eindhoven. Het is een doorvertaling van de landelijke, boerderij sfeer. En zie je ook terug in de namen. De Buurtschuur is dé plek voor algemene, gezamenlijke activiteiten. Maar hier is ook een winkeltje te vinden met streekproducten.

Meer thema’s

Wonen met zorg gaat om fijn, veilig en geborgen wonen. Thema’s als collectief wonen, duurzaamheid en circulariteit nemen wij serieus in elk ontwerp. Maar het moet haalbaar blijven. En samen kun je meer. Met het werk van een landschapsarchitect is de tuin zorggericht en motiveert de bewoners om naar buiten te gaan. Het onderhoud wordt gedaan door een lokale, sociale werkvoorziening. Zo kunnen mensen met de wens voor dagbesteding hier terecht.

KAW zorggebouwen architectuur jackel henstra wonen bos heide natuur Schaik

Deel project