WIJKUITVOERINGSPLAN

Als uitwerking van je warmtetransitievisie stel je als gemeente een wijkuitvoeringsplan op. Hierin werk je uit hoe de wijk in stappen aardgasvrij en energieneutraal wordt. Het opstellen is stap één, maar hoe breng je dan die wijk ook écht in beweging?

Méér bereiken dan alleen aardgasloos wonen

We gaan in Nederland allemaal van het aardgas af, maar hoe? Dat verschilt per wijk. Wat de route ook wordt, een wijkuitvoeringsplan werkt alleen als je het samen met bewoners en andere partijen in de wijk doet. Denk aan woningcorporaties, netbeheerders, buurtinitiatieven en andere partijen. Uiteindelijk moeten zij de projecten die uit de WUP komen samen met bewoners oppakken. Zonder bewoners kom je nergens. Door vroeg te peilen wat de behoefte is van bewoners, kom je sneller en vooral met draagvlak tot resultaat.

wijkenergieplan kaw wep wup

Van twijfel naar beweging in de wijk

Participatie zit in ons DNA. Al sinds de jaren ’70 hebben wij ervaring in het vernieuwen van wijken en dorpen, samen met bewoners. Met ons maak je een wijkuitvoeringsplan waarmee je méér bereikt dan alleen aardgasloos wonen. We spelen in op de lokale situatie, houden rekening met het dagelijks leven van mensen, hebben ambitie maar blijven realistisch. Door onze kennis van wonen, bewoners, omgeving en techniek te verenigen komen we tot een wijkuitvoeringsplan dat werkt!

Het opstellen van een wijkuitvoeringsplan is geen rechte weg. We verkennen afslagen en nemen soms een omweg, als dat beter is voor het resultaat of als dat beter past bij de behoeften in de wijk op dat moment. Maar er zijn wel altijd een aantal stappen die wij doorlopen om tot de kern te komen.

wijkuitvoeringsplan KAW advies Groningen wijkenergieplan

Waar sta je als gemeente?

Voor we beginnen kijken we rond. Welke ontwikkelingen lopen er al in een stad of wijk? We kijken naar hoe ver je bent als gemeente. Zijn er al duidelijke doelen? Weet je al wat de wijk zou willen? En zijn er misschien ambities op andere onderwerpen die van belang zijn voor het wijkuitvoeringsplan? We kunnen op elk punt instappen om ondersteuning te bieden bij het opstellen van het plan.

Verkenning van de wijk

Met een factscan brengen we de wijk precies in kaart. Onze dataspecialisten kijken bijvoorbeeld naar sociaaleconomische kracht, brengen op adresniveau de staat van de woningen in kaart, onderzoeken wat er onder en boven de grond aan infrastructuur is. We maken zoveel mogelijk gebruik van bestaande bronnen van de gemeente en woningcorporaties. We analyseren de opbouw en geschiedenis van de wijk. We brengen helder in kaart welke plannen andere partijen zoals woningcorporaties, netbeheerder en bewonerscollectieven al hebben. Maar het allerbelangrijkste zijn de bewoners. Wie wonen er in de wijk? Hoe staan zij in het leven? Met onze wijkkijker trekken we bijvoorbeeld de wijk in om geluiden uit de wijk te horen. Zonder bewoners te horen, komen we nergens.

Met de wijk in gesprek

Door in de wijk zichtbaar te zijn en met bewoners in gesprek te gaan, komen we er achter hoe bewoners graag benaderd willen worden. Soms willen zij eerst een concreet plan zien, voordat we verder in gesprek gaan. In sommige wijken willen bewoners juist vanaf het begin betrokken worden. Pas daarna stellen we een communicatiestrategie op die past bij de wijk en bewoners. 

Het belangrijkste is dat we samen met de bewoners in beweging komen.

De balans opmaken

Nu we meer weten over de bewoners, hun huizen, de wijk én de plannen die er al spelen, brengen we de mogelijke routes in kaart om de wijk van het aardgas af te halen. We zijn reëel over kosten en opbrengsten, komen met voorstellen die het voor iedereen haalbaar en betaalbaar maken. Ook maken we werk van kansen waarmee we meer bereiken dan alleen een aardgasloze wijk, zoals groene straten, coöperaties van bewoners, kansen voor werk bij bewoners. Vaak liggen de koppelkansen voor het oprapen.

Het plan opstellen en met de wijk aan de slag

Met alle betrokken partijen werken we verder aan concrete voorstellen voor een uitvoerbaar wijkuitvoeringsplan. We zoeken oplossingen voor problemen, financieel, technisch of om het voor mensen behapbaar te maken.

Nu het plan goed doordacht is, brengen we het weer mee de wijk in! We bouwen aan draagvlak door keukentafelsessies, waarbij we individuele wensen en zorgen nog beter doorgronden. Door in gesprek te gaan en met hen mee te denken, krijgen we de bewoners enthousiast en bereid om stappen te maken in het verduurzamen van hun huis. Wij denken: net een stapje verder dan zij vooraf zelf hadden gedacht. We blijven graag ook daarna betrokken, kijken mee naar hoe de wijk écht in beweging komt en springen bij waar nodig.

Meer weten of doorpraten?

Neem contact op met David Bergtop.

Contactgegevens