Zorgvastgoedvisie

Ontwikkel een professionele zorgvastgoedvisie en optimaliseer de vastgoedexploitaties per locatie, pas je bestaande vastgoed optimaal aan en sluit aan bij de zorgvrager. Zo zorg je voor onderscheidend, goed renderend vastgoed.

Ken je doelgroep en zet de zorgvrager centraal

Weet welk vastgoed nu en in de toekomst nodig is. Inzicht in de doelgroep is de basis voor iedere zorgvastgoedvisie. Het helpt de juiste keuzes te maken en je als zorgpartij te onderscheiden van je concurrenten.

Onze doelgroepenanalyse brengt de ontwikkeling van de huidige en toekomstige doelgroep in beeld. Ook geeft het inzicht in de ontwikkeling van andere doelgroepen in de omgeving. Zowel kwalitatief als kwantitatief: het gaat om de ontwikkeling van het aantal klanten en hun wensen. Zo sluit je aan bij de woonwensen van de huidige en toekomstige bewoners.

Ken de mogelijkheden van je bestaande vastgoed

Locatieanalyses brengen in beeld wat de (on)mogelijkheden zijn uw verschillende locaties. We kijken bouwkundig: wat zijn de mogelijkheden van de gebouwen, wat zijn de energieprestaties, welke onderhoudskosten komen eraan? Ook onderzoeken we de kansen die de locatie voor andere functies als gezondheidscentra, winkeltjes en kinderopvang biedt. Met de kwaliteit en kansen per locatie in beeld, heb je een gedegen basis voor ontwikkelscenario’s.

KAW brengt overzicht door het totaalbeeld van gebouwmogelijkheden, financiën en marktvraag op elkaar te leggen.

Maak de juiste financiële beslissingen voor je vastgoedportefeuille

Krijg inzicht in de financiële prestaties per locatie. De vastgoedexploitaties van alle locaties samen geven je inzicht in de vastgoedportefeuille als geheel. Wij zetten per locatie een vastgoedexploitatie op met de input van de doelgroepen- en locatieanalyses. Afhankelijk van de kwaliteiten van het gebouw bepalen we een realistische afschrijvingstermijn. Ook berekenen we de totale kosten: financieringskosten, functionele aanpassingen, onderhoudskosten en energiekosten.

Bouw met een scherpe zorgvastgoedvisie aan goed renderend vastgoed

Kom tot een concreet plan voor de verzorgingshuizen. Op basis van de doelgroepenanalyse weet je welk vastgoed er in de toekomst nodig is. De locatieanalyses en vastgoedexploitaties geven de kansen en mogelijkheden van de bestaande vastgoedportefeuille. Wij helpen je de juiste keuzes maken.

Met de zorgvastgoedvisie heb je voor iedere locatie en voor de vastgoedportefeuille als geheel een scherp toekomstbeeld. Daarmee weet je welke doelgroepen waar worden bediend, en wat er op iedere locatie moet gebeuren.

Ken de kansen van je bestaande vastgoed voor een steengoede strategie per locatie.

Ontwikkel een heldere toekomstvisie voor je vastgoedportefeuille.

Leer onze adviseur Evelien beter kennen