Woningbouwprogramma

Bedien de vraag naar wonen maximaal met een flexibele programmering die de massa én de nichemarkt bedient, concurrentie tussen bouwplannen voorkomt en de financiën gezond houdt.

Whitepaper

Analyseer de woningvraag en bedien de vraag naar wonen maximaal

Zorg ervoor dat huishoudens maximaal blijven en instromen door je programmering aan te passen op de werkelijke behoefte op de woningmarkt. Krijg een reëel beeld van de kwantitatieve en kwalitatieve woningvraag met onze analyse van prognoses en woonwensen.

We analyseren de bestaande woningvoorraad en de nieuwbouwplannen: van jou en van concurrenten. Per bouwplan brengen we aantal woningen, segment, doelgroep, woonmilieu en fasering in beeld. Zo bouw je aan een flexibele programmering die maximaal bijdraagt aan de woningvraag: in aantal, programma en woonmilieu.

Denk vraaggericht en bedien zowel de massa als de nichemarkt

Bedien de grote diversiteit aan woonbehoeftes met aanbod voor verschillende ‘nichevragen’: een specifieke combinatie van doelgroep, product en locatie. Speel in op de groeiende vraag naar nieuwe vormen van wonen; alleen of samen, tiny of XXL, gestapeld voor gezinnen of vrijstaand voor senioren. KAW analyseert met woningmarktonderzoek wat er op ons af komt, in detail op de korte termijn, op hoofdlijnen op lange termijn.

KAW helpt strategisch kiezen met een samenhangend planadvies voor herprioritering, waarmee je onrendabel investeren voorkomt.

Ontwikkel complementair en voorkom concurrentie tussen plannen

Ken het complete planaanbod en voorkom daarmee ongewilde concurrentie tussen plannen in je eigen gemeente of regio. Kijk verder dan aantallen alleen: welke groepen of leefstijlen zijn in beeld op elk van de plannen, welke locaties hebben de grootste kans om een succes te worden?

Ontwikkel niet de zoveelste VINEX anno nu, maar bepaal voor ieder plan wat het unieke aanbod is. Hiervoor ontwikkelde KAW een instrument dat meet in hoeverre de bestaande bouwplannen aanhaken op het wensprogramma. Daarmee heb je als gemeente of regio concrete handvatten om corporaties en ontwikkelaars bij te sturen.

Schrap ongewilde locaties en blijf financieel gezond

Schrap ongewilde locaties en kies alleen locaties met een goede verdiencapaciteit. Voorkomen is beter dan genezen. Plannen kunnen nog zo ‘hard’ zijn, door gemaakte voorinvesteringen, politieke afspraken, doorlopen procedures of gewekte verwachtingen. Maar als er geen behoefte is, blijft het plan een plan.

We inventariseren bindende factoren zoals procedurele hardheid, voorinvesteringen en afspraken met derden. En we onderzoeken de financiële consequenties van herprogrammering. Doorloop met ons alle bestaande plannen, beoordeel welke buiten twijfel staan (zeker wel, of zeker niet ontwikkelen), en welke om andere redenen om doorgang vragen. Zo kun je deprogrammeren waar nodig, en creëer je voorzienbaarheid waar dat kan.

Beweeg mee met veranderende marktomstandigheden

Programmeer flexibel zodat je kunt meebewegen met veranderende marktomstandigheden. Staar je niet blind op de trend van nu en hou de handen aan de knoppen. Zorg dat je kunt bijschakelen als de vraag naar een product of plek meer gevraagd wordt dan gedacht. En: zorg dat een half gereed plan ook een goed eindresultaat is.

Garandeer de financiële gezondheid van je gemeente met vraaggerichte bouwplannen.

Blijf op koers met een flexibele planportefeuille.

Bekijk andere onderzoeken die we doen