Leefstijl en woonmilieu

Herken leefstijlen en woonmilieus en ontdek welke groepen niet bediend worden en welke buurten geen kleur kennen, pas je voorraadstrategie en bouwprogrammering daarop aan en zorg voor tevredenheid over woning, buurt én buren.

Leer leefstijlen kennen en ontdek dat zij naar meer kijken dan de woning alleen

Herken de verschillende leefstijlgroepen in je gemeente en ontdek welke bepalende waardenpatronen doorslaggevend zijn in hun keuze voor een woning en buurt. Want een tevreden bewoner kijkt verder dan woningtype en prijsklasse alleen. De ene mens is gesteld op levendigheid, de ander op rust. De ene mens is gesteld op contact met bewoners, de ander heeft zijn netwerk elders. De ene mens waardeert authenticiteit waar de ander uit is op iets nieuws.

Leer de verschillende leefstijlgroepen kennen langs deze waarden en bied ze een thuis op de woningmarkt. KAW werkt samen met SAMR en Motivaction om deze groepen meetbaar te maken. De leefstijlanalyse brengt per leefstijl in beeld welke woonmilieus en woningtypen in welke hoeveelheid gevraagd worden.

Analyseer je woonmilieus en ontdek welke plekken kleurloos zijn

Weet in welk woonmilieu een groep zich thuis voelt met ons onderzoek dat per leefstijlgroep een ‘ideaal woonprofiel’ schetst. Bij een passend woonmilieu sluiten woning en omgeving in samenhang aan bij de vraag. Denk bij de woning aan de uitstraling, oriëntatie voor of achter, de mate van privacy. Bij de omgeving gaat het om de inrichting van de openbare ruimte, de dichtheid, de ligging en spreiding van voorzieningen, de dynamiek op straat, de bereikbaarheid, enzovoorts. Door leefstijlen over de woonmilieus te leggen, ontdek je welke plekken duidelijk een groep aanspreken, en welke plekken geen kleur bekennen.

Met de gecombineerde kennis KAW, SAMR en Motivaction krijg je concrete verbeteradviezen voor specifieke locaties waarmee je aan gewilde buurten bouwt.

Match leefstijlvraag en woonmilieu-aanbod en geef je gemeente kleur

Werk aan woonmilieus die passen bij een leefstijl; zo laat je mensen zich écht verbonden voelen met hun huis en hun buurt. Match daarvoor de vraag van leefstijlen met het aanbod aan woonmilieus en ontdek wie onvoldoende bediend worden op de woningmarkt. Een woonmilieu- en leefstijlanalyse doet concrete voorstellen welke locaties van profiel moeten verkleuren om beter aan te sluiten bij de vraag.

Zet je kennis in bij buurtvernieuwing en verander kleurloze plekken in een buurt waar mensen trots op zijn. Bij woningbouwplannen zorgt de juiste match voor snelle binding met een nieuwe plek.

Formuleer randvoorwaarden en ontwikkel passende buurten en woningen

Gebruik je kennis van woonvoorkeuren van leefstijlen en de kenmerken van een plek om vraaggericht te ontwikkelen. Stel bij planontwikkeling randvoorwaarden voor architectuur, typologie, oriëntatie, openbare ruimte, groen en voorzieningen, routes en meer. Daarmee bedien je de beoogde doelgroep precies en werk je aan succesvolle plannen.

Voorkom bouwen voor leegstand en onnodige migratie naar buurgemeenten.

Weet voor wie je bouwt en welke plekken daar geschikt voor zijn.

Bekijk de vastgoedstrategie van Wonen Zuid