HUISVESTING VOOR ARBEIDSMIGRANTEN

Het vinden van goede huisvesting voor arbeidsmigranten is een uitdaging die vraagt om oplossingen op maat. Wij bieden ondersteuning aan gemeenten, uitzendorganisaties en ontwikkelende partijen bij elk aspect van dit vraagstuk. Samen zorgen we dat arbeidsmigranten die werken of wonen in jouw gemeente verzekerd zullen zijn van huisvesting van goede kwaliteit. 

Een passende oplossing

We begrijpen dat er veel vragen spelen bij de huisvesting van arbeidsmigranten. Zo moet je er natuurlijk achter komen waar in jouw gemeente ruimte is om arbeidsmigranten te huisvesten. Hoe houd je daarbij rekening met andere spoedzoekers? Je wilt graag tot een sluitende business case komen. Maar hoe creëer je draagvlak onder bewoners van jouw gemeente voor deze huisvesting én hoe betrek je de arbeidsmigranten zelf in dit gesprek? Samen bouwen wij aan geschikte huisvesting voor arbeidsmigranten die in Nederland komen werken en wonen. Dit draagt niet alleen bij aan het woongeluk van de arbeidsmigrant en beter leefbare wijken, maar de goede huisvesting levert ook goede werknemers op voor de werkgever. Met ons brede scala aan diensten helpen wij jou een duurzame oplossing te vinden voor dit complexe vraagstuk. In proces, ontwerp en door het benutten van koppelkansen.

Beleid maken voor de lokale situatie

Onze analytische vaardigheden zetten wij in om een inventarisatie te maken van het aantal te huisvesten arbeidsmigranten in jouw gemeente. Daarnaast geeft ons onderzoek inzicht in de vraag naar soortgelijke woningen. Op deze manier weet je snel aan hoeveel wooneenheden er nog behoefte is. Met onze analyses in de hand helpen wij je vervolgens met het opstellen van een beleidsplan, inclusief uitvoeringsprogramma. Daarbij besteden we ook aandacht aan de impact die de huisvesting van arbeidsmigranten heeft in een straat of buurt. Onze ervaring is dat elkaar leren kennen de basis is voor prettig samen wonen.

Van initiatief tot uitvoerbare business case

De juiste ruimte vinden is vaak een uitdaging. Wij ondersteunen je met het zoeken naar geschikte woonplekken. Dit doen we door het inzetten van diverse databronnen en analyses, waardoor we snel en gemakkelijk tot de meest geschikte locaties komen. Zo kom je erachter of de locatie klein of groot is en binnen of buiten de bebouwde kom. Bij deze inventarisatie wordt zowel gekeken naar potentiële nieuwbouwlocaties als naar mogelijke transformaties van bestaand vastgoed. Met de initiatiefnemers voeren wij vervolgens haalbaarheidsanalyses uit op de verschillende locaties en schrijven wij samen aan de business case. Zo kom je snel van initiatief tot een uitvoerbaar plan.

Ontwerpen van passende woonruimte

Als architectenbureau hebben wij ruime ervaring met het ontwerpen van wooncomplexen. Voor het ontwerpen van passende woningen voor arbeidsmigranten, brengen wij onze ervaring met flexwonen en tijdelijke huisvesting in de praktijk. We stoppen niet bij het ontwerp, ook bij de planning voor de uitvoering kun je op ons rekenen. Met onze kennis van de bestuurlijke praktijk ontlasten wij je bij het traject van de omgevingsvergunning en helpen wij bij de keuze van de juiste ruimtelijke ordeningsprocedure.

Participatie zit in ons DNA

Wat ons uniek maakt is de focus op participatie. Wij brengen alle verschillende belangen die spelen bij dit onderwerp in kaart. Door niet alleen bewoners, maar ook de arbeidsmigrant zelf bij het proces te betrekken, creëren we breed draagvlak voor het project. Dat hebben wij al in eerdere projecten voor elkaar gekregen. Met interactieve sessies met alle betrokkenen helpen we om samen te kijken hoe de woonvormen te combineren zijn met andere doelgroepen of maatschappelijke voorzieningen. Participatie zit in ons DNA!

Meer weten of vragen?

Neem contact op met adviseur Leonie Wendker.

Contactgegevens

Referentieproject

Met onze ervaring op het onderwerp kunnen we vraagstukken multidisciplinair aanvliegen met de beste mensen uit al onze drie vestigingen verspreid over Nederland. Zoals we al hebben gedaan in de gemeente Waadhoeke, waar wij onze ervaring met participatie hebben ingezet voor beleidsontwikkeling omtrent huisvesting van arbeidsmigranten.

Arbeidsmigranten Waadhoeke