NIEUWE IMPULS MET OUD ZORGVASTGOED

Bestaande complexen bezitten een bijzonder groot adaptief vermogen om invulling te geven aan de veranderende woon-zorg omgeving. Voor de wijk Galgenveld in Nijmegen ontwikkelden we een toekomstvisie met antwoord op de vraag: hoe passen hedendaagse zorgvraagstukken binnen de bestaande ruimtelijke omgeving?

Verouderd zorgvastgoed

In Nederland staat veel verouderd zorgvastgoed dat nu niet aansluit bij de vraag. Mensen willen steeds meer, ook op hoge leeftijd, zelf beslissen over de manier waarop ze kunnen wonen. Het bejaardentehuis als laatste stap in de wooncarrière is hierbij eigenlijk geen positief perspectief meer.

Betaalbaarheid van zorg is ook een onderwerp. Het gevolg van wetgeving is dat steeds meer mensen met een hulpvraag in hun eigen woning moeten blijven wonen. De echte uitdaging ligt vooral op hoe we in de bestaande bouw in de behoeftetransitie kunnen voorzien. Maar met de juiste ingrepen kan verouderd zorgvastgoed een voorbeeld zijn voor zorg van nu en in de toekomst.

Nieuwe rol door gebiedsontwikkeling

Specifiek in Nijmegen gaat het om een 6-tal gebouwen die verouderd zijn en potentie hebben voor herontwikkeling. Dit complex is een van de eerste in Nederland die scheiden van wonen en zorg toepaste. Het nu aan elkaar geklonterde complex geeft het een institutionele uitstraling. Wil je dat hier mensen komen wonen die kiezen voor een zelfstandige woonomgeving? Dan is dit qua imago moeilijk te realiseren als alle gebouwen als een instituut aan elkaar hangen.

kaw obg toekomstvisie architect advies onderzoek ruimte zat

Wil je een omgeving bieden waar mensen veilig en met een vergaande hulpvraag oud kunnen worden? Dan moet je keuzes maken die je bij een regulier woongebouw niet zou maken.

Door een gebiedsontwikkeling kan OBG extra functies faciliteren om zo een nieuwe rol in de wijk te vervullen. Wonen met zorg kan als motor dienen voor de fysieke, sociale en economische ontwikkeling van een bestaande stadswijk.

Van zorginstelling naar platform

Door te sturen op een gebiedsontwikkeling ontstaan kansen. Als we de focus leggen op gebouwen én tussenruimten, maken we verbindingen met de wijk. Want de ruimtelijke kansen zijn er.

Het gebied leent zich voor een transformatie van zorginstelling naar platform. Een plek waar alles bij elkaar komt, op elkaar wordt afgestemd en zichtbaar en overzichtelijk wordt. Dit zien wij zowel in de digitale wereld als in de fysieke wereld. Door op verschillende “kanalen” goed zichtbaar te zijn, ontstaat een grote kans op veel bereik. Op afstand en toch zichtbaar voor de generatie die (nog) niet aan zorg toe is.

Leef de ruimte

Door het sluiten van nieuwe coalities zoals met de universiteit maar ook door het aanbieden van een daghap (mensa) wordt OBG een levendige plek van ontmoeten en verbinden. Alles tezamen is een mooie basis voor het activeren van mensen en actief bijdragen aan preventie door ontmoeting, beweging en gezondheid. Als we de grens van wonen mét en zonder zorg flexibel houden ontstaan er mooie ruimtelijk kansen voor de wijk Galgenveld.

Wil je het hele rapport lezen? 

Open rapport

Deel project

Toekomstvisie Galgenveld Nijmegen

Opdrachtgever Woonwaarts, OBG, BVOB
Bijzonderheid Ondersteund door stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Jaar van oplevering 2020