VEELZIJDIGE GROENE WOONBUURT

In de wijk Hoornes Noordoost in Katwijk staan bijna gelijksoortige portieketagewoningen, die duidelijk aan vernieuwing toe zijn. We verdichten hier én pakken direct de leefbaarheid en openbare ruimte aan. 

Het beste naar boven halen

Tussen de grauwe flats in vind je op dit moment grote anonieme hoven, waar bewoners minder graag komen. De buurt keert zich letterlijk af van de naastgelegen groene parkzone. Door het woekerende groen is het bijna niet voor te stellen hoe mooi dit stukje Hoornes met een aantal stedenbouwkundige aanpassingen kan zijn.

Wij zien een lommerrijke woonplek aan een fantastisch park. Samen met Dunavie zijn we aan de slag gegaan om in de nieuwe buurt de relatie tussen gebouw en openbare ruimte weer te herstellen met behulp van herstructurering. De leefbaarheid in de wijk krijgt een boost en met de nieuwe inpassingen kunnen bewoners weer van het groen naast de deur genieten. 

Van anonieme omgeving naar een veelzijdige woonbuurt

Met zo’n 300 woningen die aan vernieuwing toe zijn ligt er een kans om ook de openbare ruimte aan te pakken. Met ons stedenbouwkundig plan hebben we vanuit de grote schaal naar het gebied gekeken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de bebouwing weer recht doet aan de omgeving? We voegen zo’n 100 woningen toe ten opzichte van het huidige aantal. De voordelen hiervan zie je terug in ons onderzoek Ruimte Zat. De verschillende typologieën in het ontwerp zorgen voor een diverse groep bewoners. Door de aanwezige ruimte in de buurt beter te benutten kunnen we meerdere doelgroepen bedienen. De openbare ruimte wordt duurzamer en socialer. En daarmee de buurt leefbaarder. Verdichting met behoud én verbetering van groen. Door de nieuwbouw gaat Hoornes Noordoost van eentonige stempels met hoven strokenbouw, naar prachtig wonen in een parkzone. 

Vernieuwing is nodig om de sociale structuur binnen de wijk te waarborgen.

Relatie tussen gebouw en ruimte herstellen

Hoven zo groot als een voetbalveld, maar als je er niet woont dan kom je er niet. In het stedenbouwkundig plan wordt de buurt verbonden met het naastgelegen Rijnsoeverpark. De groene tussenruimten zijn levendig omdat de woningen op de begane grond er een eigen voordeur met terrassen hebben. Een nieuwe Oost-West verbinding voor langzaam verkeer legt een mooie verbinding met de naastgelegen buurten. In één van de hoven stond een verouderd maar levendig wijkcentrum, deze heeft een plek in de nieuwbouw gekregen.

KAW architect Hoornes Katwijk 2A Stijn Heesbeen

Zelfde palet, andere uitstraling

De aanpak van de buurt is opgedeeld in 3 fases. Voor de eerste bouwfase hebben wij twee gebouwen ontworpen met in totaal 114 woningen. De twee gebouwen zijn duidelijk familie van elkaar, met een uitgesproken baksteenarchitectuur. Maar wel met een eigen uitstraling. Het parkblok is statig, met een rode steen en donkere voeg. Het gebouw heeft een portiekontsluiting waardoor er aan alle kanten gewoond wordt. Het is opgebouwd uit twee volumes van verschillende hoogten, die verschuiven ten opzichte van elkaar. Hierdoor ontstaat er een bijzondere massaopbouw binnen een rationele gebouwstructuur. Het U-blok heeft een gele steen, met een lichtere voeg. Dit gebouw heeft een galerijontsluiting met doorzonwoningen. De lengte is door de geknikte gevels opgeknipt. Hierdoor heeft het gebouw ondanks de lengte een prettige schaal. Schaduwafwerking op de gevels door het afgeronde metselwerk zorgt voor een levendige expressie.

Niet ons eerste ontwerp in Hoornes Noordoost

Aan de naastgelegen Hoorneslaan ontwierpen we in een eerdere fase al 87 duurzame levensloopbestendige sociale huurwoningen. Een steeds grotere groep bewoners in de wijk is aan het vergrijzen, maar tot voorkort waren er geen geschikte woningen voor deze groep. Bewoners moeten dan noodgedwongen verhuizen. Het is daarom van belang dat meer geschikte en betaalbare woningen in deze buurt ontstaan. Alle vernieuwing is nodig om de sociale structuur binnen de wijk te waarborgen. Daar werken we graag aan mee!

Deel project

Herstructurering en nieuwbouw Katwijk Hoornes