GROENE STADSBUURT IN WORDING

De transformatie van Stappegoor is in volle gang. Wat nu nog een monofunctioneel gebied is met onderwijs, commerciële voorzieningen en sport zal de komende jaren veranderen in een levendige stadsbuurt met krachtige openbare ruimtes.

Nieuwe stadsbuurt

In deze nieuwe stadsbuurt zullen naast woningen en de huidige voorzieningen ook een mix van diverse woonvormen en verschillende typen openbare ruimten worden ontwikkeld. In totaal gaat het om 1.000 woningen. Het karakter van dit stadsdeel kenmerkt zich door enerzijds een stevig stedelijke omgeving aan de Stappegoor boulevard en anderzijds een groene en rustige omgeving aan binnentuinen en parken die met elkaar verbonden zijn. Binnen dit stedenbouwkundige raamwerk werken wij aan de eerste ontwikkeling binnen dit geheel: De Poort van Stappegoor.

De Poort van Stappegoor

Zoals de naam al doet vermoeden vormt het plangebied letterlijk de poort naar Stappegoor. Gelegen op de hoek aan de Ringbaan Zuid en de Stappegoorweg is dit het visitekaartje van het gebied. Waar voorheen op deze plek noodwoningen en jaren ‘70 kantoorgebouwen stonden, komen nu 206 huurappartementen, waarvan driekwart in het sociale segment. Zo werken we aan inbreiding voor dit deel van de stad Tilburg, met aanzienlijk meer woningen op deze plek dan voorheen volgens onze visie Ruimte Zat.

De planopzet is helder. Drie gebouwdelen in een L – vorm maken enerzijds stedelijke wanden aan drukkere hoofdwegen en anderzijds een groene binnentuin. Op het contrapunt tussen de Ringbaan en Stappegoorweg is de bebouwing hoger. Door ruimte te geven aan bestaande bomen aan de straatkant ontstaan zogenaamde stadsnissen. Hier liggen de gebouwen verder terug, waardoor er voor de bewoners een klein stedelijk plein ontstaat.

Stadsontwerp en beeldkwaliteit

Stappegoor kent geen historische gelaagdheid. Er wordt een nieuw stuk stad gemaakt. Dat betekent niet dat hier geen context bestaat en dat hier alles neergezet kan worden.

Hoe voeg je beeldkwaliteit toe aan een plek zonder gebouwde historie. Mathieu Kastelijn: “Je zoekt naar specifieke fragmenten, die aansluiten bij de beelden die mensen hebben van de stad. Duidelijk leesbare structuren, zwaarte van gebouwen en herkenbaar kleur- en materiaalgebruik zijn middelen om dit voor elkaar te krijgen. Daarmee maak je tijdloze gebouwen die er altijd al hebben kunnen staan.”

We ontwerpen met een afwisseling in reuring en rust en dat maakt de stadsbuurt aangenaam.

Stadsontwerp in Stappegoor gaat over de positie van de gebouwen, de plekken die je hiermee kunt maken, de verbindingen en overgangen tussen deze plekken, de verschillen tussen openbaar en privé, tussen reuring en rust. Door dit met aandacht vorm te geven ontstaan er ruimten met diverse karakters voor verschillend gebruik. Zo krijgen de woongebouwen entreehallen met een flinke overmaat wat zorgt voor een indrukwekkende entree. Deze zijn in de toekomst in te richten als plekken voor verblijf en ontmoeting, denk aan studieplekken of een bibliotheek.

Noordertuin

De afwisseling tussen reuring en rust maakt een stadsbuurt aangenaam en zo blijft er altijd iets te ontdekken. Als tegenhanger van de drukkere straatkant met alle voorzieningen en activiteiten komt er ruimte voor een park waaraan gewoond wordt. Deze Noordertuin nodigt bewoners uit om te bewegen en sporten. Of om te genieten van het mooie, volle groen.

De groenstructuur aan de rand van het park heeft oude waardevolle bomen, die vroeger onderdeel waren van een boomkwekerij waar hoveniers de beginselen van het vak leerden. Dit stukje historie bewaren we en hiermee draagt de Noordertuin bij aan biodiversiteit, waterberging en positieve gezondheid.

Deel project